marți, 18 februarie 2014

Gh- Funar - Valorificarea resurselor naturale pentru îmbogăţirea poporului român


Dr. Gheorghe Funar

Valorificarea resurselor naturale pentru îmbogăţirea poporului român
prin contracte de împărţire a producţiei

Dr. Gheorghe Funar

            În seara zilei de 7 februarie 2014, peste trei miliarde de pământeni au urmărit festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă găzduite de Federaţia Rusă, în oraşul Soci. Cu această ocazie, au fost cheltuite 51 miliarde de dolari, sumă care întrece toate alocările pentru ediţiile precedente. Comentatorii Televiziunii Române spuneau că Rusia îşi poate permite asemenea investiţii şi cheltuieli pentru că este o ţară mare şi bogată în resurse naturale. Au uitat să spună sau nu au avut voie să precizeze că în Federaţia Rusă sunt valorificate uriaşele bogăţii naturale în interesul poporului rus, în principal prin firme ruseşti, iar pentru firmele străine se practică încheierea de contracte de împărţire a producţiei. În Norvegia, în baza unor astfel de contracte, 93 la sută din producţia de ţiţei şi gaze naturale revine statului norvegian şi 7 la sută firmelor care le exploatează. În Cipru şi Malta bogăţiile naturale sunt exploatate în baza contractelor de împărţire a producţiei.
            În România, cei care au plănuit, au organizat şi finanţat lovitura de stat din decembrie 1989, asasinii economici şi asasinii politici străini în complicitate cu cei aflaţi la Putere în ultimii 25 de ani au pus la cale şi au înfăptuit un plan diabolic vizând jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român şi declanşarea unui genocid în România.
            Se ştie că, Bunul Dumnezeu a dăruit strămoşilor noştri geto-daci şi Poporului Român numeroase bogății naturale, inclusiv diamante, în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică. În ultimii 1.900 de ani, marile imperii vecine au reuşit să cucerească, prin războaie, o parte din Dacia şi, mai târziu, din România şi să jefuiască din bogățiile naturale. Strămoşii noştri s-au ridicat la luptă şi i-au alungat pe hoţi şi cotropitori, iar imperiile respective au dispărut.
            Începând cu anul 1990, în timp de pace şi în condiții de aparentă legalitate, s-a trecut la jefuirea de către state şi firme străine a bogăţiilor naturale aparţinând Poporului Român!
            Pregătirea statutului de colonie pentru România şi a Holocaustului împotriva Poporului Român a început cu anul 1990, în timpul Regimului alogenilor Iliescu-Roman-Stolojan. Mentorul lor, Saul Brukner (Silviu Brucan) s-a prăpădit şi urna cu cenuşa lui a fost dusă în Israel. Cei trei alogeni trăiesc, o duc foarte bine şi nimeni nu-i întreabă şi nu-i cercetează pentru faptele lor împotriva Poporului Român! De ce nu se respectă articolul 16 din Constituţia României şi pentru ei?
Pentru ca populaţia României să nu afle ADEVĂRUL pe această temă s-a recurs la numeroase diversiuni, în ultimii 25 de ani, dintre care amintim: mineriadele din anii 1990-19912; fenomenul Piaţa Universităţii, din primăvara anului 1990; dezbinarea românilor în sute de partide politice; năpârlirea periodică, de regulă, în anii preelectorali a partidelor politice aflate la Putere; formarea de alianţe politice ciudate (nu erau „ciudate“, ci politicianiste, versatile şi necesare celor care le făceau în scopul păstrării „ciolanului“ Puterii – n. n., V.I.Z.) pentru asigurarea majorităţii parlamentare; remanieri guvernamentale formale; angajarea răspunderii Guvernului pe legi neconstituţionale; teatrul politic jucat de Preşedintele României, primii-miniştri, miniştrii, liderii partidelor politice parlamentare, majoritatea senatorilor şi deputaților; zeci de modificări şi completări la acelaşi act normativ (ex. Legea învăţământului, Codul fiscal ş.a.); telejustiţia în serial; tăieri nejustificate ale salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale; majorările artificiale ale preţurilor, tarifelor şi impozitelor sub pretextul alinierii lor la nivelul celor din Uniunea Europeană.
            După paravanul acestor diversiuni şi a numeroaselor fumigene politice au avut loc următoarele acţiuni vizând jefuirea, în taină, a bogăţiilor naturale ale Poporului Român de către asasinii economici şi asasinii politici străini:
            - La 6 august 1990, fără temei legal, Guvernul Petre Roman a adoptat Hotărârea nr. 919/1990 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de ţiţei şi gaze naturale în România. Prin H. G. nr. 919/1990 au fost aprobate perimetre pentru partenerii străini în vederea explorării, exploatării şi împărţirii producţiei de ţiţei şi gaze naturale. H. G. nr. 919/1990 a avut caracter militar secret şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Ca urmare, ea este nulă de drept.
            Guvernul României a fost tare generos cu firmele străine oferindu-le prin contractele de împărţire a producției 55 la sută, iar Poporului Român numai 45 la sută. De ce? Nimeni nu-l deranjează măcar cu această întrebare pe cel care a schimbat multe partide politice.
            - La 26 iulie 1991, fără temei legal, Guvernul Petre Roman a adoptat H. G. nr. 508/1991 privind autorizarea S.C. Rompetrol S.A.1 să încheie contracte de concesiune a unor perimetre către investitori străini. Rompetrol, o societate cu capital de stat, a fost autorizată să negocieze şi să încheie contracte cu parteneri străini privind concesionarea în vederea exploatării perimetrelor aprobate prin H. G. nr. 919/1990.
            - România a obţinut în timpul Regimului Ceauşescu dreptul de exploatare a celui mai important bazin petrolier din Libia, bazinul Murzuk, cu rezerve estimate la două miliarde barili de ţiţei. La 7 februarie 1992, Guvernul Stolojan a încheiat un Acord cu firma spaniolă Repsol căreia i-a cedat bazinul petrolier Murzuk, care a fost exploatat de Rompetrol. Afacerea păguboasă a fost pregătită de Guvernul Petre Roman.
            - La 22 septembrie 1992, Guvernul Theodor Stolojan adoptă H. G. nr. 570/1992 privind aprobarea contractelor de explorare pe cont şi risc şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din România. Au fost aprobate contractele de explorare şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din perimetrele nr. 7, 10, 13 şi 15, negociate în baza H. G. nr. 919/1990 şi H. G. nr. 508/1991, cu firme din S.U.A., Marea Britanie, Olanda şi Canada.
            - La 22 decembrie 1995, Guvernul Nicolae Văcăroiu adoptă H. G. nr. 1043/1995 prin care împuterniceşte Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) ca, în numele Guvernului României, să administreze drepturile Statului Român rezultate din contractele de împărţire a producţiei încheiate cu companiile străine. Prin H. G. nr. 1043/1995 s-au abrogat H. G. nr. 919/1990 şi H. G. nr. 508/1991.
            - La 29 decembrie 1995 a fost adoptată Legea petrolului, Legea nr.134/1995, unde, la art. 1, s-a precizat: „Resursele de petrol situate în subsolul ţării şi platoul continental românesc al Mării Negre... fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român“.
            - În vara anului 2004, Guvernul Năstase a adoptat H. G. nr. 1090/2004 privind aprobarea contractului de privatizare a PETROM de către statul austriac prin firma O.M.V. Austria. Este evident că nu a fost o privatizare, ci o etatizare. A fost un tun uriaş, în ultimii 25 de ani. Guvernul Năstase a cedat Austriei explorarea şi exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român pentru o redevenţă de numai 10 dolari/baril de ţiţei şi 15 dolari/1.000 m3 la gaze naturale, timp de 10 ani (2005-2014).
            - În noiembrie-decembrie 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 555/2004 privind privatizarea PETROM şi obligaţiile Statului Român în următorii 10, 15 şi 30 de ani, reprezentând despăgubiri pretinse de firma O.M.V. Austria, fără limită de sumă. Prin această Lege nr. 555/2004 s-a stabilit că de privilegiile acordate firmei O.M.V. beneficiază toate firmele care exploatează şi exportă ţiţei şi gaze naturale din România. Firma O.M.V. Austria are libertatea de a stabili în România preţurile la benzină, motorină şi gaze naturale. De asemenea, poate exporta din România orice cantităţi doreşte de ţiţei şi gaze naturale.
Asasinii politici aflaţi în Parlament din partea P.S.D., P.D., P.N.L., U.D.M.R. şi P.C. au votat, cu toţii, Legea nr. 555/2004 pentru aşa-zisa privatizare a PETROM şi jefuirea Poporului Român de zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale. Acei parlamentari, la propunerea Guvernului Năstase, au legiferat că timp de 10 ani (2005-2014) O.M.V. Austria şi celelalte firme străine care exploatează ţiţei din România plătesc la Bugetul Statului Român cea mai mică redevenţă din lume, calculată la preţul fix al ţiţeiului de numai 22 dolari/baril, indiferent de preţul pe piaţa mondială. Ca urmare, la Bugetul de Stat nu s-au încasat peste 10 miliarde euro, numai din cauza acestei inginerii financiare în favoarea O.M.V. şi a altor firme străine.
            La solicitarea P.R.M., Senatul României a înfiinţat o Comisie de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea S.N.P. PETROM S.A. Comisia specială de anchetă, condusă de regretatul senator Carol Dina (P.R.M.), a depus la Biroul Permanent al Senatului un Raport înregistrat cu nr. 1872 din 8 noiembrie 2007. În Raport sunt consemnate numeroasele încălcări ale prevederilor legale şi prejudiciile uriaşe aduse Statului Român prin donarea firmei PETROM şi a zăcămintelor de ţiţei şi gaze ale Poporului Român către Austria şi poporul austriac. De peste şase ani, în Senatul României este ascuns acest Raport şi se refuză dezbaterea sa în plen. Preşedintele Senatului, al P.N.L., co-preşedinte al U.S.L. şi posibil candidat la funcţia de Preşedinte al României, domnul George Crin Laurenţiu Antonescu refuză să facă public Raportul cu nr. 1872/2007,  să-l pună în discuţia Senatului şi la dispoziţia presei, inclusiv în acest an când expiră cei 10 ani de jaf naţional înscrişi în Legea nr. 555/2004 şi când Guvernul Ponta 2 şi-a propus, împreună cu P.S.D. şi P.N.L., să modifice Legea minelor în favoarea asasinilor economici şi asasinilor politici străini şi împotriva Poporului Român.

            În Parlament, numai Partidul România Mare a votat împotriva acestei legi, vizând jefuirea Poporului Român şi a României!

            După etatizarea PETROM, O.M.V. Austria a devenit cea mai profitabilă firmă petrolieră din lume, iar bunăstarea poporului austriac a crescut şi mai mult. Poporul Român a sărăcit foarte mult după acest jaf din ultimii 10 ani.
            - La 12 noiembrie 2008, Guvernul Tăriceanu a adoptat H. G. nr. 1446/2008 privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Sterling Resources Ltd. (publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008).
            Prin H. G. nr. 1446/2008, printr-o anexă secretă, a fost modificat contractul privind perimetrele 13 (Pelican) şi 15 (Midia), din zona Insulei Şerpilor, concesionate firmei canadiene Sterling Resources Ltd. prin Midia Resources, o firmă fără angajați şi un capital de 200 de lei. În baza acestui contract, cu anexe secrete, firma străină are 100 la sută dreptul de exploatare în perimetre şi poate să exporte întreaga producție. De asemenea, firma canadiană obţine la cerere extinderea suprafeţei contractate, precum şi prioritate la concesionarea altor exploatări de substanţe minerale utile.
            În intervalul 1992-2008 au fost încheiate 11 acte adiţionale la acest contract, prin care acesta din contract de exploatare şi împărţire a producţiei a fost transformat în Acord petrolier şi de concesiune. Urmarea: Statul Român NU BENEFICIAZĂ de ţiţei şi gaze naturale, ci de o REDEVENŢĂ, adică de o sumă pe care o calculează compania străină şi o virează Bugetului de Stat al României.
            În urma procesului iniţiat (deloc întâmplător) în 16 septembrie 2004 în numele României de către alogenul Bogdan Aurescu, secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.), la Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J.) de la Haga, privind delimitarea maritimă în Marea Neagră, proces  încheiat în septembrie 2008, Curtea a delimitat platoul continental dintre România şi Ucraina. Este evident că acest proces a fost iniţiat cu un dublu scop: să nu se afle ADEVĂRUL ISTORIC despre Atlantida şi, respectiv, firmele străine să-şi poată extinde jefuirea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale în platoul continental al Mării Negre care a aparţinut Ucrainei. După procesul de la Haga,  România a pierdut Insula Şerpilor (zona unde a dispărut Atlantida), dar a câștigat 9.700 kilometri pătraţi, suprafaţă unde se estimează că există uriaşe bogății naturale, respectiv 70 miliarde m3 de gaze naturale şi 12 milioane tone de ţiţei. Întreaga producţie de ţiţei şi gaze a fost concesionată firmei canadiene Sterling Resources Ltd. prin încheierea a 11 acte adiţionale la contractul iniţial. Întregul zăcământ din platoul continental al Mării Negre care aparţine României a fost dat, de către Guvernele post-decembriste, unor firme străine din S.U.A., Canada şi alte ţări. Batjocorindu-i pe români, Guvernele post-decembriste susţin că astfel şi prin cedarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze din România la state şi firme străine s-a ajuns ca Poporul Român să devină independent din punct de vedere energetic.
            - Fără niciun temei legal, preşedinţii A.N.R.M. au acceptat secretizarea contractelor şi actelor adiţionale încheiate pentru explorarea şi exploatarea bogăţiilor naturale ale Poporului Român. Un preşedinte al A.N.R.M. a putut, fără temei legal, să secretizeze contractele şi actele adiţionale, iar Guvernul şi Parlamentul României susţin că nu le pot desecretiza pentru a afla Poporul Român ADEVĂRUL, inclusive zecile de miliarde euro cu care este jefuit anual.
            - Prin modificările şi completările propuse de Guvernele post-decembriste la Legea minelor (Legea nr. 61/1998 şi Legea nr. 85/2003) şi Legea petrolului (Legea nr. 134/2005 şi Legea nr. 238/2004) s-a renunţat la contractele de împărţire a producției care au fost înlocuite cu obţinerea redevenţei la Bugetul de Stat. Astfel, Poporul Român nu obţine nici o cantitate din bogăţiile naturale din România! Toate bogăţiile naturale care se exploatează în ţara noastră aparţin firmelor străine cu care sunt încheiate contracte de concesionare! De pildă, în anul 2012 s-au încasat la Bugetul de Stat redevenţe totale de 315 milioane euro, de la toate resursele: ţiţei, gaze naturale, minereuri feroase şi neferoase. Zăcămintele extrase în anul 2012 au fost evaluate la peste 20 miliarde euro. Paguba la Bugetul de Stat înregistrată în fiecare an este uriaşă!
            - Prin renunţarea la contractele de împărţire a producţiei, Guvernul României nu are controlul asupra cantităţilor extrase de firmele străine! Acestea raportează ce producţie vor, calculează redevenţa şi o virează. Guvernele României post-decembriste nu au dispus de datele reale referitoare la bogăţiile naturale exploatate anual! Nici A.N.R.M. nu dispune de informaţiile reale cu privire la bogăţiile naturale exploatate anual din România! De pildă, la ţiţei se estimează (de către Serviciile Secrete româneşti) că producţia zilnică este de 220.000 barili/zi sau de 700.000 de barili zilnic ori 1.000.000 barili/zi. Evident că firmele străine calculează redevenţa la cifra cea mai mică şi prejudiciază astfel Bugetul de Stat al României. Guvernul României spune că nu are venituri suficiente şi trece, anual, la majorarea impozitelor şi taxelor, precum şi la noi împrumuturi externe de circa 15 miliarde euro.
            - Pe calea aşa-ziselor privatizări şi pe baza unui program diabolic au fost lichidate industria de utilaj petrolier, industria siderurgică şi metalurgică, industria chimică şi petrochimică. La comandă externă, au fost închise şi, apoi, tăiate în bucăţi sau dinamitate fostele combinate metalurgice şi siderurgice, rafinăriile, uzinele, fabricile şi întreprinderile specializate în domeniul prelucrării şi valorificării superioare a ţiţeiului şi gazelor naturale, minereurilor feroase şi neferoase. În mod programat, au fost lichidate peste două milioane locuri de muncă.
            - În timpul Regimurilor Constantinescu-Ciorbea-Vasile-Isărescu, Iliescu-Năstase, Băsescu-Tăriceanu-Boc, în baza Legii minelor nr. 61/1998 şi nr. 85/2003, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) a emis Ordine privind aprobarea instrucţiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor. Au fost închise peste 550 de mine şi lichidate peste un milion locuri de muncă.
            Guvernele post-decembriste au lichidat aproape tot mineritul din România! Înainte de închiderea minelor şi a societăţilor de stat româneşti, în domeniul petrol-gaze, Regimurile post-decembriste, prin A.N.R.M., au dat la numeroase firme străine licenţe de explorare şi exploatare a uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român. În baza unor contracte de concesionare cu clauze secrete şi a unor scamatorii juridice, cu încălcarea Constituţiei României şi a Codului penal, Guvernele post-decembriste au trecut în proprietatea unor state străine (Austria, Germania, Franţa ş.a.) şi firme străine bogăţiile naturale ale Poporului Român! Ca urmare, România a fost transformată într-o colonie din care statele şi firmele străine jefuiesc bogăţiile naturale, cu complicitatea şi sprijinul partidelor politice aflate la Putere şi în Opoziţie! Contrar Constituției României, cu încălcarea cel puţin a art. 1, 2, 8, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 57, 82, 135, 136, Guvernul Ponta 2 şi partidele politice parlamentare au ca prioritate legislativă modificarea şi completarea Legii minelor, Legea nr. 85/2003, urmărind două scopuri extrem de periculoase pentru existenţa şi viitorul Poporului Român în Vatra Strămoşească, respectiv:
            1) Menţinerea şi consolidarea statutului de colonie pentru România prin cedarea integrală a proprietăţii asupra bogăţiilor naturale ale Poporului Român către state străine şi firme străine, contra unei redevenţe derizorii.
            2) Exproprierea rapidă şi după o procedură specială a peste 10 milioane de cetățeni români de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale din România. După adoptarea de către Parlament a modificărilor propuse de Guvernul Ponta 2 şi U.S.L. la Legea minelor, la peste 10 milioane de cetăţeni români le vor fi luate casele, apartamentele, terenurile agricole şi pădurile, în schimbul unor despăgubiri derizorii. Proprietăţile imobiliare ale românilor vor fi luate de titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale din România!
            Guvernanţii, împreună cu parlamentarii Puterii şi Opoziţiei, ajutaţi de manipulatorii de opinie vor încerca să păcălească populaţia României susţinând că, prin modificarea Legii minelor, se vor mări redevenţele. Adică, din bogăţiile naturale exploatate anual în România de către statele şi firmele străine, în valoare de peste 20 de miliarde euro, se vor încasa la Bugetul de Stat nu 300, ci 600 milioane euro. Jefuirea anuală a Poporului Român de bogăţiile sale naturale vor să o legifereze pe următorii, cel puțin, 30 de ani!
            Toate Guvernele post-decembriste au ascuns Poporului Român ADEVĂRUL în legătură cu contractele de concesionare a bogăţiilor naturale din România. De ce? Este evident că au acţionat în slujba şi avantajul asasinilor economici şi asasinilor politici străini şi împotriva Poporului Român şi a viitorului României!
            În problemele mari ale Poporului Român, cum sunt cele referitoare la vânzarea terenurilor agricole şi pădurilor la persoane juridice şi persoane fizice străine, precum şi cele privind valorificarea bogăţiilor naturale în Interes Naţional este aşteptată poziţia Bisericii Ortodoxe Române, al cărei Sinod se întruneşte în 13 februarie a.c. la Bucureşti.
Pentru a nu fi cunoscute aceste realităţi şi ceea ce pregăteşte Guvernul Ponta 2 şi Parlamentul împotriva Poporului Român s-au pus la cale crimele din Munţii Apuseni (la 20 ianuarie 2014), remanierea liberală de primăvară, adunările P.D.L. şi ale Fundaţiei Partidului Mişcarea Populară, transferurile senatorilor şi deputaţilor etc.
            Nici unul dintre Partidele politice parlamentare şi dintre posibilii candidaţi la alegerile prezidenţiale nu abordează problema exploatării bogăţiilor naturale ale Poporului Român prin contracte de împărţire a producției! Niciunul nu prezintă ADEVĂRUL ISTORIC despre jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român în ultimii 25 de ani!
            Solicităm Parlamentului să abroge Legea nr. 555/2004 privind privatizarea PETROM şi să decidă, printr-o lege, rezilierea contractelor de concesionare a bogăţiilor naturale încheiate în intervalul 1990-2014 şi încheierea unor contracte de împărţire a producţiei în urma unor licitaţii internaţionale.
            Înainte ca Parlamentul să acţioneze pentru apărarea Interesului Naţional, este necesar să fie făcute publice de către Guvern toate contractele de concesionare a bogăţiilor naturale; licenţele de explorare şi exploatare a resurselor naturale; acordurile petroliere; actele adiţionale la contractele de concesionare şi la acordurile petroliere. Apoi, să urmeze o dezbatere naţională, urmată de un referendum, la începutul lunii mai 2014.
            Cu ocazia re-revizuirii Constituţiei este necesar ca de la articolul 136 să se elimine concesionarea bogăţiilor naturale şi, în locul acesteia, să se înscrie acordul de împărţire a producţiei, revenind Statului Român 90 la sută din producţia fizică obţinută în România. Tot la art. 136 trebuie adăugat un nou aliniat cu următorul text: „Este interzis ca resursele naturale exploatate în România să fie exportate în formă brută“.
            Considerăm că în anul 2014 nu trebuie purtate discuţii inutile pe tema măririi celor mai mici redevenţe din lume, ci, prin re-revizuirea Constituţiei şi prin modificările la Legea minelor (Legea nr. 85/2003) şi Legea petrolului (Legea nr. 238/2004), să fie înlocuită concesionarea resurselor naturale cu acordurile de împărţire a producţiei. Statul Român să beneficieze de 90 la sută din bogăţiile sale naturale, iar din diferenţa de 10 la sută au posibilitatea firmele care exploatează aceste resurse ale Poporului Român să-şi acopere cheltuielile de producție şi să obţină profit.
            Prin încheierea acordurilor pentru împărţirea producţiei se obţin mari avantaje pentru Poporul Român şi pentru România, dintre care menţionăm următoarele:
            - Vor creşte veniturile la Bugetul de Stat, cu cel puțin 20 miliarde euro în fiecare an.
            - Se va putea elabora, dezbate şi aproba în Parlament un Program pentru alinierea salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale din România la cele din ţările avansate din Uniunea Europeană.
            - În fiecare an vor putea fi mărite cu cel puţin 50 la sută salariile, pensiile, ajutoarele sociale, alocaţiile pentru copii şi bursele.
            - Se vor crea anual sute de mii de locuri de muncă.
            - Vor putea să se întoarcă acasă românii alungaţi din Ţara-Mamă, în ultimii 25 de ani.
            - Se vor putea aloca anual procentele prevăzute de lege pentru Sănătate, Învăţământ, Armată şi Cercetarea Ştiinţifică.
            - Va putea fi valorificat potenţialul Agriculturii şi Turismului.
            - Va creşte nivelul de trai şi calitatea vieţii românilor.
            - România şi românii vor scăpa de sărăcie şi umilinţe.
            - Se va putea relua creşterea demografică a populaţiei.
            - Băncile străine vor avea certitudinea că România îşi va achita datoria externă de peste 150 miliarde euro.
            - România va deveni o ţară bogată şi Poporul Român va fi, în sfârşit, fericit!

            Dacă vreţi să scăpaţi de sărăcie, să fiţi demni şi fericiți, treziţi-vă şi uniţi-vă fraţi români!
Ieşiţi în stradă3 şi, în mod paşnic, solicitaţi un referendum naţional pe tema valorificării bogăţiilor naturale ale Poporului Român prin contracte de împărţire a producţiei!
Cluj-Napoca, 10 februarie 2014

ADDENDA

            1) În mod similar a procedat premierul Petre Roman şi prin Hotărîrea Guvernului nr. 1263 din 8 decembrie 1990, în baza căreia a favorizat firma „elveţiană“ „MARC RICH“ în colaborarea cu firma de stat S.A. PETROMIDIA Năvodari. În realitate, colaborarea a constat în jefuirea firmei S.A. PETROMIDIA Năvodari de către firma marelui escroc şi spion izraelian Marc Rich, care, la acea vreme, locuia în Elveţia, fiindcă era căutat prin INTERPOL de către S.U.A. pentru evaziune fiscală şi comiterea altor 60 de delicte federale! Pentru detalii, vedeţi aici: „Insecuritatea Securităţii Naţionale (5)“, pe http://www.altermedia.info/romania/2010/01/05/insecuritatea-securitatii-nationale-5/, precum şi aici „Insecuritatea Securităţii Naţionale (11)“, pe: http://www.altermedia.info/romania/2010/01/11/insecuritatea-securitatii-nationale-11/.
            2) Trebuie făcută aici o precizare importantă. Mineriada din 1991 a fost extrem de utilă din două motive importante: a) reinstituirea ordinii şi siguranţei în Bucureşti, îndeosebi în Piaţa Universităţii, care fusese ocupată de ţigani „comersanţi“; erau atît de mulţi încît abia treceai printre ei, la înghesuială, comiteau ceea ce ştiau ei cel mai bine: furtişagurile. Excesele făcute atunci de către mineri sunt profund regretabile, dar trebuie apreciate prin prisma raţionamentului lui Leibnitz: „Un rău necesar pentru a face un bine mai mare“, adică, b) pentru alungarea lui Petre Roman de la guvern, care devenise, tot mai mult, un pericol pentru ţară. După debarcarea sa, Petre Roman, pentru a se scuza că nu a ştiut de situaţia alarmantă din ţară, l-a acuzat public pe directorul S.R.I., Virgil Măgureanu, că „nu l-a informat“. În consecinţă, d-l Virgil Măgureanu ne-a ordonat să realizăm o sinteză statistică a distribuirii informaţiilor către factorii abilitaţi să le primească: a reieşit că majoritatea informaţiilor fuseseră trimise premierului Petre Roman, care primise de cîte cîteva ori mai multe decît preşedintele Ion Iliescu! Dar, aşa cum am mai relevat în altă parte, deşi, în statele care se respectă, premierul (şi, evident, preşedintele ţării) îşi începe ziua de lucru cu analizarea informaţiilor primite de la Serviciile Secrete, premierul Petre Roman, care se califica ca premier la locul de muncă, nici nu deschidea plicurile sigilate de S.R.I.! Văzînd acest comportament bizar, ofiţerul de legătură al S.R.I. cu premierul – din vremea primelor luni de cînd acesta fusese aburcat pe postul de şef a guvernului de către coreligionarul său Silviu Brucan –, lt.-colonelul Nicolae Băltăreţu, l-a atenţionat că trebuie să citească documentele de la S.R.I.! Abia după această observaţie s-a apucat şi Petre Roman să deschidă plicurile cu informaţiile trimise de S.R.I. lui, ca premier! Dar nu se ştie ce a înţeles din ele şi ce măsuri pozitive a luat; căci pe ale celor negative le-am văzut consecinţele, iar d-l Gheorghe Funar le-a făcut un sumar rezumat aici. Iar acum, Petre Roman are tupeul să vină pe sticla televizoarelor şi să se laude cu ceea ce a făcut bun cînd fusese prim-ministru! A declanşat distrugerea României, asta a făcut!
            3) Cît despre invitaţia autorului de a ieşi în stradă doar pentru a „un referendum naţional pe tema valorificării bogăţiilor naturale ale Poporului Român prin contracte de împărţire a producţiei“, trebuie să spun că este insuficient şi chiar ineficient: rezultatul voturilor de referendum poate fi falsificat sau, aşa cum s-a întîmplat la referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, poate fi invalidat de Curtea Constituţională, care, chiar dacă din componenţa aceleia de anul trecut a plecat o infractoare amnistiată de regimul Ceauşescu, tot a mai rămas în ea un escroc sentimental care se punea sub protecţia numelui Ceauşescu şi, mai ales, a mai rămas în ea un handicapat care mai cumulează, imoral, o pensie umflată şi nemeritată şi un salariu la fel de nemeritat.
Ca atare, trebuie ieşit în stradă şi procedat ca în Islanda, situaţie despre care mass media nu vorbesc: islandezii i-au arestat pe bancherii hrăpăreţi şi au alungat guvernul trădător! Pentru argumente, citiţi aici semnalarea, în ordine cronologică, a fenomenului politic şi democratic islandez: http://cronicaromana.com/2010/01/07/democratie-veritabila/; http://gandeste.org/politica/democratie-veritabila/8627; http://sorinelradu.blogspot.ro/2011/07/islanda-un-popor-demn-si-o-democratie.html; http://www.piatauniversitatii.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2494#p8113; http://www.lovendal.ro/wp52/cum-au-reusit-cetatenii-islandezi-sa-invinga-sistemul-corupt-si-ocult-al-bancilor-straine-si-sa-dea-lumii-o-lectie-de-democratie/; etc.
Dar, cum islandezii au un trecut istoric de unsprezece secole de exerciţiu democratic, ne va fi greu să realizăm o atît de mare mobilizare cetăţenească, şi încă în viitorul foarte apropiat, căci, dacă mai aşteptăm mult, rămînem fără orice resurse şi chiar fără ţară. Poate că nu ar strica să adoptăm, măcar ca adjuvant, imnul Franţei, care este mai mobilizator:
Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé. (…)
Aux armes citoyens,
Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons…

Haideţi, copii ai patriei
Ziua gloriei noastre
Împotriva tiraniei a venit!
Steagul însîngerat este ridicat! (…)
La arme cetăţeni!
Formaţi-vă batalioane!
Să mergem, să mergem!
Ca nimeni de alt sânge
Să nu poftească a călca glia noastră (cf. http://ro.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise).

Căci, după cum s-a legiferat de către guvernul trădător şi se va introduce în proxima Constituţie re-revizuită de către Parlamentul la fel de trădător, mulţi alogeni vor veni să ne cumpere glia, pentru ca noi să emigrăm în alte ţări, de unde ne vor alunga cum fac acum Franţa, Anglia, Germania, Italia cu ţiganii veniţi acolo de prin diverse ţări, dar îi trimit, pe toţi, în România, sub pretextul că de aici vor fi fiind emigraţi.
            15 februarie 2014
Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu          

duminică, 9 februarie 2014

O scrisoare din 1942 de Maresal Ion AntonescuO scrisoare din 1942 de Maresal Ion Antonescu
Greşelile se repeta !!!!
O scrisoare, o pagina de istorie.
PLACE SAU NU, MESAJUL UNUI ROMAN, UCIS DE UNII SI DE ALTII, ESTE IZBITOR DE ACTUAL, DESI ESTE SCRIS IN URMA CU CCA. 70 DE ANI !
Scrisoarea Mareşalului Ion Antonescu către capul politicienilor de-atunci, I.C. Brătianu
În ciuda curgerii timpului, problemele noastre au rămas aceleaşi: nimeni n-a fost in stare să spună adevărul dintr-o poziţie de putere, precum cea a Mareşalului Antonescu atunci. În zilele minciunii universale, a spune adevărul e un act de dizidenţă. Pentru a înţelege prezentul, e necesar să ne cunoaştem trecutul - să-l aflăm!
  
Ion Antonescu, "Scrisoare de răspuns adresată lui C.I.C. Brătianu" (29 octombrie 1942)

Am lăsat fără răspuns scrisorile dumneavoastră anterioare. Am făcut-o din înţelepciune, fiindcă urmăream unirea, şi nu vrajba. Puteam să vă răspund, aducând justiţiei pe toţi vinovaţii de catastrofa morală şi politică a ţării, printre care sunteţi, în primul rând, şi dumneavoastră.
Naţia o doreşte şi o aşteaptă de la mine. Nu am făcut-o totuşi, fiindcă nu am voit să aţâţ şi mai mult spiritele şi, mai ales, nu am voit să dau un spectacol care ar fi fost speculat de inamicii noştri.
Am lăsat ziua acestor răfuieli mai târziu.
Abuzaţi, însă, de răbdarea, de tăcerea şi de înţelepciunea mea şi, rând pe rând, la scurte intervale de timp, îmi trimiteţi, când dumneavoastră, când dl. Maniu, avertismente, sfaturi şi acuzaţiuni.
În virtutea cărui drept? Ce reprezentaţi în această ţară, dumneavoastră, toţi foştii oameni politici, în afară de interesele dumneavoastră egoiste şi un trecut politic total compromis şi dureros?! Uitaţi, domnule Brătianu, că eu sunt omul muncii mele şi martirul greşelilor acelora care au primit în 1918 România Mare şi au dus-o, după 22 de ani de conducere, în prăpastia de unde am luat-o eu în 1940, pe când dumneavoastră sunteţi din profitorii şi dărâmătorii unei moşteniri mari.
În mai puţin de un sfert de secol, fiecare în parte şi toţi la un loc, aţi prăbuşit lupta, sacrificiile şi suferinţele duse şi îndurate, 20 de secole, de poporul nostru, pentru a face unitatea sa politică.
Orice apărare încercaţi şi orice diversiune faceţi dumneavoastră, conducătorii politici de ieri, purtaţi pe umeri această răspundere.
Dumneavoastră, liberalii, mai mult ca alţii, fiindcă şi din opoziţie şi de la guvern, prin acţiunea dumneavoastră de dirijare şi de îndrumare a vieţii noastre politice, economice, morale şi spirituale, exercitată direct şi indirect, de pe băncile ministeriale, din birourile băncilor şi din culisele politice, aţi dus ţara la catastrofa din 1940.
Staţi faţă în faţă cu conştiinţa dumneavoastră, depănaţi cu corectitudine, pas cu pas, atât actele dumneavoastră, cât şi pe ale acelora cu care, rând pe rând, v-aţi întovărăşit şi v-aţi acuzat,în faţa naţiei dezolate, scandalizate şi înmărmurite; răsfoiţi toată colecţia ziarelor din ultimii 40 de ani, începând cu Universul şi terminând cu Viitorul şi cu ziarele jidoveşti pe care se sprijinea naţionalistul domn Maniu şi vă reamintiţi:
Cine sunteţi dumneavoastră şi dumnealui; câte păcate aţi făcut; cum v-aţi calificat singuri şi cum v-a calificat naţia; câte răspunsuri aveţi.
Pentru a vă uşura munca, vă reamintesc, domnule Brătianu, că, împreună cu dl. Maniu, v-aţi acuzat public şi zilnic, în presă, în întruniri, în parlament, de: "incapacitate"; "tâlhărie"; "falsificări" şi "furturi de urne", în Bucureşti, pentru obţinerea puterii; "demisii în alb"; "bătăi şi omoruri"; "călcarea legilor şi Constituţiei"; luări de comisioane" la toate furniturile statului; "traficările de influenţă" practicate de partizanii, deputaţii, miniştrii şi preşedinţii corpurilor dumneavoastră legiuitoare; "scandalurile cu contingentările" cu "grâul britanic"; modul cum aţi făcut reforma agrară şi cum "aţi profitat de ea"; risipa avutului public; "concesionările oneroase ale bunurilor statului"; "demagogie"; incorectitudine civică, provocată de faptul că atunci când eraţi în opoziţie dirijaţi ocult statul, în profitul intereselor dumneavoastră şi ale jidanilor din ale căror consilii de administraţie - mari şi mici - făceaţi parte, iar de pe fotoliile ministeriale încurajaţi şi favorizaţi, acopereaţi şi muşamalizaţi afacerile lor şi ale d-stră, în detrimentul statului.
Adăugaţi, la acest bogat şi concludent stat de serviciu al partizanilor şi al adversarilor dumneavoastră de ieri, cu care - ca totdeauna când vă găsiţi în opoziţie - sunteţi azi prieteni: cazurile, pe care naţia le ţine numai în dormitoare, ale domnilor Tătărescu, Bârsan, Boilă, Aristide Blank şi afacerea Skoda; ruinarea poporului, prin dobânzile oneroase care au prăbuşit economiile, avutul şi munca tuturor, de la ţăran la marele proprietar, de la micul până la marele negustor român; ravagiile făcute de conversiune şi de concesionarea bunurilor statului, pe care am început să le răscumpăr eu; împrumuturile externe, oneroase şi umilitoare; introducerea controlului străin la Banca Naţională şi Căile Ferate, comisioanele scandaloase etc. etc. şi veţi avea, domnule Brătianu, imaginea unui trecut tragic, pe care l-am plătit atât de scump şi pe care naţia întreagă o are permanent în faţa ochilor săi.
Totuşi, domnule Brătianu, cu toţii credeţi că toate acestea au fost uitate şi, cu perfidia politicianistă de altă dată - de totdeauna - atât de bine cunoscută, vă aşezaţi cu cinism pe acest trecut şi - de la cel dintâi dintre dumneavoastră, până la cel din urmă - încercaţi să acuzaţi şi să sabotaţi, pe sub mână, opera de îndreptare şi consolidare la care s-a antrenat toată naţia şi să tăiaţi elanul unui om care nu a avut, nu are şi nu va avea nici moşii, nici vii, nici pivniţi de desfacere, nici bani depuşi, nici industrii, nici consilii de administraţie, nici safeuri, în ţară şi străinătate, nici cupoane de tăiat, nici timp de pierdut la club şi care nu şi-a pricopsit nici cumnaţii, nici nepoţii, nici prietenii, nici partizanii, nici adversarii.
Chiar dacă am greşit, greşesc sau voi greşi, nu pot fi acuzat, domnule Brătianu, de nici unul dintre dumneavoastră.
Fiţi încredinţaţi, sunteţi înfieraţi şi puşi chiar de generaţia actuală pe banca acuzaţilor.
Dacă va fi să fiu şi eu pe această bancă, pentru că fac tot ceea ce un om putea să facă, nu numai pentru a salva un neam de la dezunire şi de la prăbuşire, dar şi pentru a-l întregi şi a-i asigura o viaţă nouă, în onoare şi în muncă, atunci în nici un caz nu veţi fi dumneavoastră acuzatorii şi în nici un caz nu voi fi pus alături de dumneavoastră şi acuzat de aceleaşi greşeli ca dumneavoastră.
Fac această afirmare nu pentru că mă simt vinovat cu ceva faţă de ţară, dar pentru că ştiu ce au suferit, din antichitate şi până azi, de la Socrate şi Demostene, până la Clemenceanu, atâţia nenumăraţi - mici şi mari - oameni care şi-au servit poporul cu credinţă, cu devotament şi cu folos şi, mai ales, pentru că nu au uitat că în Iaşi, în tragica primăvară din 1918, şi chiar la Bucureşti, după Unire, s-a cerut trimiterea în judecată şi condamnarea fratelui dumneavoastră, atât pentru că făcuse războiul, cât şi pentru dezmăţul creat de nepriceperea dumneavoastră a tuturor, chiar de către aceia care ceruseră intrarea în luptă; care îl acuzaseră în 1914-1915 de lunga şi dezmăţata perioadă de neutralitate; care au aplaudat cu frenezie intrarea în război şi care, ca o culme a cinismului lor, erau ei înşişi vinovaţi de modul cum fusese administrată şi ruinată ţara.
Eu şi mulţi alţii încă nu am uitat ridicolul acestei îndrăzneli pe care istoria l-a înregistrat.
Oricum ar fi însă eu nu voi putea fi acuzat de dumneavoastră şi nici pus pe aceiaşi bancă cu dumneavoastră, pentru că nu sunt nici profitorul meritelor predecesorilor mei şi nici şeful unei bande de corbi odioşi, care au ajuns la conducere prin "minciună", "promisiuni", "furt de urne" sau prin "sprijin ocult masonic şi iudaic", ci sunt omul adus de un trecut onest şi de voinţa unanimă a unei naţii care, pentru a se salva, a făcut apel la mine, iar nu la dumneavoastră sau la dl. Maniu, şi nici la domnii care stau în jurul dumneavoastră şi cu care aţi făcut şi faceţi sistem.
Niciodată, pentru a fi salvată, naţiunea, armata şi corpurile constituite nu au indicat numele dumneavoastră sau al d-lui Maniu, în ultimii ani ai tragicei guvernări, care s-a sfârşit la 6 septembrie 1940. Dumneavoastră v-aţi strecurat şi v-aţi alăturat acestei mulţimi, cu discreţia impusă de instinctul răspunderii pe care o aveţi şi a dorinţei legitime de a vă salva şi nu aţi făcut nici un gest pentru a vă valorifica drepturile la conducere, când această mulţime spulberă un regim care era de fapt al dumneavoastră şi când aclama un om nou, care eram eu.
Când am intrat în război, cu prudenţă caracteristică a politicienilor valoroşi nu v-aţi manifestat nici pentru, nici contra.
După ce am reluat Basarabia şi Bucovina, v-aţi grăbit să-mi cereţi, şi dumneavoastră, şi domnul Maniu, să mă opresc la Nistru.
V-am arătat consideraţiunile militare, politice, economice şi morale pentru care nu puteam să o fac şi v-am invitat, pentru a treia oară, să luaţi conducerea, răspunderea şi riscurile unei asemenea acţiuni. Bineînţeles, aţi refuzat.
După omorurile de la Jilava şi imediat după rebeliune, mi-aţi trimis memorii prin care îmi arătaţi situaţia şi-mi dădeaţi noi sfaturi.
V-am oferit să luaţi conducerea şi să faceţi cum credeţi că este mai bine. Şi unul, şi altul v-aţi scuturat. Luându-vă după câţiva ofiţeri, fără prestigiu militar, care au deraiat după linia principiilor sănătoase strategice, morale şi politice, pe care poate că nici nu le-au avut vreodată, mi-aţi cerut să retrag armata din Rusia şi m-aţi îndemnat să mă "aranjez" cu Anglia şi cu America.
Ar fi o greşeală şi o felonie, iar greşelile şi feloniile se plătesc scump.
Suntem la peste 1.500 km de ţară, drumurile sunt cum sunt, iarna bate la uşă, depozitele sunt ale germanilor, căile ferate sunt în mâna lor, aviaţia are forţa de distrugere pe care ar trebui s-o cunoaşteţi. Retragerea forţelor din situaţia lor actuală ar însemna părăsirea frontului. Exact ceea ce au făcut ruşii în Moldova în 1917-1918.
Vă întrebaţi ce s-ar întâmpla dacă germanii ar face cu noi astăzi în caz de părăsirea frontului, ceea ce am făcut noi, atunci, cu ruşii?
Vă daţi seama ce s-ar alege de armata noastră, de disciplina noastră, de soldaţii şi caii noştri, de tunurile noastre, dacă am încerca, în condiţiile arătate mai sus, să părăsim frontul fără asentimentul Comandantului german? Situaţia aceasta, a oamenilor care la cea dintâi greutate se descurajează, ar denota uşurinţă totală nepricepere militară şi prostie.
Soluţia ar fi criminală, domnule Brătianu, fiindcă nu s-ar prăbuşi numai armata, s-ar prăbuşi însăşi ţara , deoarece germanii ar ocupa-o imediat şi am ajunge în situaţia Serbiei şi Greciei.
Poftiţi, domnule Brătianu, vă ofer din nou conducerea statului şi a guvernului. Retrageţi dumneavoastră armata şi "aranjaţi-vă" cu Anglia
Numai că trebuie să întreb şi armata şi poporul. Sunt gata să le pun această întrebare, deschis şi categoric, dacă şi dumneavoastră sunteţi gata să vă luaţi răspunderea.
A mă fi "oprit la Nistru" şi a "retrage astăzi forţele din Rusia" înseamnă, pentru un om care mai poate încă judeca, a anihila dintr-odată totul, sacrificiile făcute de la trecerea Prutului, acţiune în contra căreia nu v-aţi pronunţat public; însemnează a ne dezonora pentru vecie ca popor; însemnează a crea ţării, în cazul victoriei germane, condiţii dezastruoase, fără a ne asigura, în cazul victoriei ruse, nici provinciile pentru care luptăm, nici graniţele care vor voi să ni le lase ruşii, nici libertăţile noastre şi nici măcar viaţa familiilor şi a copiilor noştri; în sfârşit, însemnează, din cauza nestabilităţii şi a feloniei pe care mă sfătuiţi să o practic - şi aceasta este cea mai mare crimă - a asigura ţării în viitoarea comunitate europeană o poziţie morală care îi va ridica drepturile idealurilor sale şi ar putea să-i fie chiar fatală. Gestul pe care-l cereţi să-l fac, domnule Brătianu, va face din neamul românesc o victimă a tuturor, fiindcă concomitent cu dezorganizarea, prăbuşirea şi distrugerea armatei, ar începe instaurarea anarhiei în ţară.
 Comuniştii, legionarii, jandarmii, ungurii, saşii ar începe agitaţiile, lupta, distrugerea ordinei, a liniştei, pentru a profita de ocazie, pentru a da ultima lovitură de picior unui neam care cu adevărat ar merita calificativul de netrebnic. Ungurii ar ocupa imediat restul Ardealului.
Iată, domnule Brătianu, la ce ar da naştere gestul pe care mi-l cereţi să-l fac. Ar fi gestul nefericit al unui soldat lipsit de onoare şi al unui om de stat, nu numai inconştient, dar nebun.
Conducătorul nefericit al Franţei - şi mai nefericite de azi - a declarat, într-o recentă chemare la realitatea a unui popor, care a căzut şi el victimă josnică a unei guvernări venale, iudeo-democratice şi masonice, că are convingerea că dacă " Germania ar fi înfrântă, Sovietele ar impune mâine legea în Europa şi s-ar termina astfel cu independenţa şi patriotismul naţiunilor".
Am avut şi am această convingere. Rămân la această convingere, fiindcă noi, mai curând ca alţii, mai total ca alţii, vom fi zdrobiţi: pentru că suntem punte între slavi şi zăgazul care le stă de secole în calea expansiunii lor, către vestul şi sud-vestul Europei; pentru că avem bogăţiile pe care le avem; şi pentru că vom fi trambulina salturilor lor viitoare.
Trăgând învăţăminte din trecut, cunoscând tendinţele slave, plecând de la consideraţiunile făcute mai sus şi îndrumat de instinctul de conservare şi de logica bunului-simţ, nu puteam, domnule Brătianu, ca un conducător responsabil, să mă "opresc la Nistru" şi nici nu pot "să retrag armata din Rusia". Ar fi o prostie din partea mea. Este cu neputinţă să o facă cineva şi ar fi o greşeală ireparabilă pe care nu eu şi dumneavoastră, ci neamul ar plăti-o scump.
Mareşalul Petain, într-una din valoroasele sale cuvântări, a dat speculatorilor situaţiunile grele lecţia care li se cuvenea şi care a fost aplaudată de toţi oamenii cu conştiinţă clară şi nepătată. Răspunzând unor critici ale acţiunii sale, el a spus: "Când Franţa este în nenorocire, nu mai este loc pentru minciuni şi himere".
Nici la noi, domnule Brătianu, nu mai este loc pentru "minciuni şi himere" şi, mai ales, nu mai putem să ne plătim luxul de a face şi prostii.
V-am răspuns, domnule Brătianu, punct cu punct, nu numai la scrisoarea dumneavoastră de la 24 septembrie, dar şi la cele anterioare.
Este răspunsul unui soldat, care nu are nimic de ascuns şi care este conştient de greutăţile şi pericolele ceasului de faţă, precum şi de îndatoririle şi de răspunderile lui.
V-am răspuns, cum v-am răspuns, fiindcă nu aţi înţeles nici ţinuta şi nici înţelegerea cu care am voit să trec atât peste greşelile trecutului, cât şi peste marii vinovaţi de ele.
Ca oamenii cei mai lipsiţi de păcat, marile şi numeroasele greşeli politice care s-au comis sub dumneavoastră, continuând a considera comunitatea românească ca pe o turmă de sclavi, pe care - împreună cu celelalte organizaţii politice, cu firmă naţionalistă, însă în acord cu oculta iudeo-masonică, cu care numai pe faţă eraţi în luptă - aţi exploatat-o, aţi minţit-o, aţi demoralizat-o, aţi exasperat-o şi, în cele din urmă, din neputinţă, aţi dus-o, mână în mână cu trinitatea Tătărescu - Urdăreanu - Lupeasca, la catastrofa din 1940 şi la rebeliunea din 1941, îndrăzniţi astăzi, când s-a pus regulă în ţară şi viaţa nimănui nu mai este în pericol, să ridicaţi capul, de după saltarele consiliilor de administraţie, ale industriilor şi ale multiplelor afaceri, pentru a mă acuza.
Ei bine, domnule Brătianu, când cineva a fost şeful unui partid care, de la mare la mic, de la primăria din sat până la cabinetul miniştrilor, are răspunderea destrăbălării administrative, dezmăţul moral, a iudeo-masonizării ţării, a venalităţii, a compromiterii viitorului neamului şi a catastrofei graniţelor, nu mai are calitatea să vorbească şi în numele comunităţii româneşti, să dea sfaturi de conducere altora şi mai ales să-i acuze că lucrurile nu merg cum trebuie."

(Arhiva Istorică Centrală; fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinet I. Antonescu, dos. 61/1940, f. 88-221)

O propunere a poetului Vasile Mic