marți, 30 decembrie 2014

Traian Bădulescu Şuţeanu - FITILIGII PERICULOŞIFITILIGII  PERICULOŞI

 Circulă pe internet "protestul" evreului Vladimir Tismăneanu la decorarea simbolului rezistenţei anticomuniste domnul Octav Bjoza. Insolenţa m-a scos din liniştea bătrâneţilor mele şi i-am dat următorul răspuns. FITILIGII PERVERŞI... AVEŢI ALĂTURAT ESEUL.                                  

PREAMBUL 
   Domnule Vladimir Tismăneanu,
    Mă adresez omului de cultură, - şi nu evreului, - care, din punct de vedere genetic - n-are nici o vină că s-a născut din asemenea părinţi şi nici ei... Nichita Stănescu chiar s-a mirat că a venit pe lume “fără ca părinţi să mă fi întrebat dacă mi-am dorit aceasta”...
   Aşa dar...eu român get-beget, domnia ta israelit, din pură întâmplare, înainte de toate suntem oameni, dar oameni de cultură,civilizaţi, sinceri şi dornici de a limpezi ceea ce pare la un moment dat  imposibil.
    În cazul acestui subiect “fierbinte” care s-a ivit acum, sub formă de protest vehement al domniei tale, pentru că noul preşedinte al României “şi-a permis” să acorde o distincţie atât de mare unui fost deţinut politic al regimului comunist, se nasc mai multe întrebări fireşti:
1.     De ce aţi făcut-o?....Adică: cu ce scop?
2.     Este ideea domniei tale sau a celor doi antecesori din fruntea statului, care  au avut”alt punct de vedere” asupra anticomuniştilor?
3.     De unde acest drept al domniei tale de a cere chiar demisia acelui consilier care “ şi-a permis” sugerarea acestei idei preşedintelui?
4.     Cunoaşteţi, cu adevărat, atitudinea Neamului Românesc faţă de evrei, în general, dar mai ales faţă de acei care au avut cuvântul greu la implementarea comunismului în România?
   Eseul meu pleacă de la expresia  “emblematică” (?) auzită de copil în familie, la şcoală, în armată dar mai ales între colegi: “evreii sunt fitiligii periculoşi”...”Cu ei şi cu ţiganii să nu-ţi bagi în cârd, c-ajungi la mari necazuri”...Când  bunicul meu i-a văzut pe legionari şi a auzit că-s împo-triva evreilor, ne-a zis: “Măi taică, cu nebunul şi cu jidanul să nu te pui, că niciodată   n-o scoţi la capăt”! 
   Las la o parte aceste considerente şi spun direct că nu din cine ştie  ce mare curaj intervin în acest subiect...Nu din atitudine de frondă mă amestec eu în această provocare perfidă, ci pentru că , din câte se vede din “cunoştinţele  istorice” ale domnului Tismăneanu lipsesc aceste date.
1.     Ajungerea noastră în sfera de ocupaţie a URSS se datorează lui F.D.Roosevelt, care a fost evreu...Când W.Churchil i-a propus ca debarcarea  din 1945 să se facă “în pântecele moale” al nemţilor, care era Grecia şi Balcani, acesta s-a opus, rămânând la soluţia sa de atac în Normandia; din care cauză zeci de mii de soldaţi, în majoritate englezi şi canadieni, au rămas definitiv în faţa cazematelor nemţeşti.
2.     La expulzarea neomenească a evreilor din Galiţia şi din Rusia, datorită curentului xenofob antievreiesc, aceştia au venit ca un roi în Moldova, cu matca în Târgu Neamţ şi mari alcătuiri în Chişinău, Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău, Galaţi,,, Şi s-au aşezat aici ca negustori, medici, jurişti, oameni cu mare influenţă asupra autorităţilor slabe, de tip fanariot. Mihai Eminescu, din spiritul lui “exagerat” patriotic a observat feno-menul şi şi-a arătat opinia prea tranşant antievreiscă, nu asupra etniei în general, ci ca fenomen care sufoca viaţa cotidiană de atunci, evreii pătrunzând şi-n sate ca negustori care vindeau spirt în loc de alcool şi câte altele...Neluând în consideraţie zisa bătrânilor, Eminescu a terminat la 39 de ani, “tratat” de “nebunie” tocmai de medici evrei...Această întâmplare a lăsat urme adânci în fiinţa Neamului...
3.     La revenirea trupelor sovietice în 1940 în Chişinău evreii de aici au sărit,în cvasitotalitate asupra trupelor de jandarmi români, pe care i-a dezarmat şi i-a dezbrăcat, trimiţându-i goi pe stradă. Numai trupele kaghebiste i-a potolit! Tot aceştia, în anul următor 1941, când trupele româneşti au reintrat în Chişinău, evreii, - mai ales evreicele,- au aruncat conţinutul oalelor de noapte în capul soldaţilor români, care treceau spre front. Cei arestaţi atunci, în frunte cu Ana Pauker, au fost aduşi la închisoarea de la Târgu Jiu.
4.     Dintre aceştia , după eliberarea lor de trupele sovietice, au fost aleşi cei care au refăcut pcr, l-au augmentat la 4 milioane de membrii  , evreii                                             alcătuind nucleul decizional din guvernul Petru Groza care, după abolirea monarhiei, prin lovitura de stat din 30 decembrie 1947, au construit cele 46 de închisori şi 72 de lagăre de muncă forţată, unde Gheorghiu Dej, susţinut din spate de Ana Pauker, au introdus opoziţia, care atunci forma elita neamului dar şi pe ţăranii rezistenţi la colectivi-zarea forţată. (Întrebat să fie evreul Sergiu Andon cel care, înainte de a fi vajnicul ziarist de la Scânteia, a fost procuror şef în judeţele Dămbo-viţa şi Călăraşi, care au dat cei mai mulţi deţinuţi politici anticomunişti dintre ţărani).
5.     Noile organe de coerciţie ale dictaturii comuniste au fost create de evreul rus Nicolski, şef al securităţii, Pantiuşa, şef al miliţiei, Walter Roman, şef al propagandei din securitate şi Ion Ilici Iliescu (Ivanovici), evreu după tată, ţigan bulgăresc, după mama  Mariţa. Bineînţeles că aici rolul cel mare l-a avut  Ceauşescu, pe atunci  secretar general al utc.
6.     Listele cu cei care au fost luaţi noaptea din pat le-au alcătuit evreii aflaţi în posturile cheie din miliţia locală şi centrală. Tot ei au fost aceia care în Basarabia şi Bucovina au alcătuit listele cu “chiaburi” pe care Stalin i-a trimis definitiv în Siberia de gheaţă. Doar câţiva au mai putut reveni din acel milion smulşi din patul şi din casa lor. Pentru ce? Că erau români buni gospodari, credincioşi dar fără să cedeze “tentaţiilor” comuniste .
7.     Cei care au umblat la cultura noastră şi au interzis atâţia creatori de valoare şi au impus realismul socialist s-au chemat Mihai Novicov, Savin Bratu, Ovid Crohmălniceanu, Maria Banuş, Veronica Porum-bacu-n frunte cu ministrul culturii Leonte Răutu, absolut toţi evrei veniţi din afara ţării. Dar mai ales moşulică acela de A.Toma, (al cărui prenume nu l-am ştiut niciodată), al cărui fiu, devenit redactor şef la Scânteia, devenit criticul oficial Sorin Toma a decretat, prin articolul “Putrefacţia poeziei şi poezia putrefacţiei”;(vedeţi ce titlu pervers?) prin care a fost interzis mai întâi Tudor Arghezi, către el fiind referirea apoi toţi.( Din Eminescu au mai fost admise doar două poezii “Împărat şi proletar” şi “Viaţa” fiindcă prin proletar Eminescu şi-ar fi arătat tendinţa procomunistă iar prin Viaţa acelei muncitoare care murea de foame, în vreme ce călugărul era cu foale mari...) etc, etc
8.      Mihai Roller şi Miron Constantinescu prin cărţoaiele lor de istorie a României, au dat peste cap istoria neamului în aşa fel încât nici acum nu s-a revenit la “apetitul” tinerilor pentru istorie, fiindcă mai apoi nu i s-a mai dat nici un fel de importanţă, important rămăseseră numai ce se decretase la ultimul congres şi la ultima plenară...
9.     Marea eroare gravă a lui Ceauşescu de a scoate evreii din armată şi din securitate, după sprijinirea revoluţiei anticomuniste din Cehoslovacia, l-a costa viaţa. Nu evreii l-au mazilit, ci NU L-AU MAI SPRIJINIT; ştiut fiind ce posibilităţi au ei la adicătelea!... Aici şi mai ales în afară...
10. Pe deasupra a mai venit şi numirea lui Vladimir Tismăneanu în fruntea comisiei de redactare a actului de condamnare (pur formală!) a comunismului, când ţara are atâţia profesori emeriţi în istorie, de pildă academicianul Dinu C. Giurescu şi actualul decan al facultăţii de istorie din Bucureşti, specializat tocmai  în “perioada comunistă”
11.  Colac peste pupăză alţi evrei s-au insinuat în politica de azi, fiind cei mai tulburători, insinuanţi, tupeişti şi jongleuri de expresii şi poncife, precum Radu F. Alexandru, Paula Vas, (nepoata Gizelei Vas, secretara Anei Pauker), Monica Macovei, ajunsă chiar ministru al justiţiei, una din cauzele acestor atâtea neclarităţi în această instituţie azi de mare nevoie pentru oprirea haosului legislativ şi comportamental al funcţionarilor publici. Nu mai vorbim de “ziariştii” Sergiu Andon, Andreea Pora, Mircea Marean şi Ion Cristoiu, de aceiaşi factură cu domnul contestatar al primului gest de mare onoare al noului nostru preşedinte...    
Aşa dar...domnule Vladimir...cine poate să scoată din Neamul Românesc această viziune a sa faţă de evrei?...
 Cine poate uita că, la începutul prigoanei comuniste, dacă pronunţai cuvântul de “jidan” primeai a doua zi arestarea de către securist, (cu acest drept al procurorilor) şi dacă vociferai erai categorisit ca “legionar” şi intrai în rândul “duşmanilor poporului” cum au fost loviţi cu această denumire cei mai distinşi fii ai acestui neam, nucleul de bază din marele popor al daco-românilor.
  Domnule Vladimir, românii nu mai sunt cei pe care i-ai ştiut şi sub Băsescu. S-AU TREZIT!...
 Părerea mea personală despre evreime coincide aproape în totalitate cu cea a evreului Marcus Eli Ravage, pseudo-scriitorul născut la Bârlad cel care a trăit între anii1884-1965, devenit celebru prin articolul său publicat în revista lunară Century Magazin din ianuarie 1928 intitulat “A Real Case Against the Jews” în care el şi-a prezentat neamul aşa cum este, dar a fost tare nedumerit de ce lumea acuză în bloc o asemenea grupare omenească, în istorie una cu adevărat urgisită - Aşa cum am o marte durere pentru românaşi de ai mei care au suferit şi-au murit cu sutele de mii dintr-o nebunie politică aşa am o mare înţelegere pentru acest popor pe care Moise l-a scos din robia inumană egipteană, apoi pentru că arabii sceleraţi i-au izgonit iar din vatra neamului său şi cum azi stau cu spectrul venirii din cer a rachetelor din Irak, acum sub ameninţarea celor din Iran... Cum să n-avem înţelegere pentru neamul care l-a dat pe Iisus Hristos şi mai ales pe Einstein? Atâţia şi atâţia oameni de ştiinţă şi cultură, dar mai ales din afaceri, care sunt motorul vieţii moderne în lume! Aceştia merită casa lor, ţara lor, liniştea lor...Pe care însă nu le au. Cum nici noi românii, de 67 ani, de la insinuarea comunismului nu avem ţara noastră întreagă şi mai ales nu avem linişte spirituală în ea... Dacă acest nou preşedinte a făcut primul gest de apreciere a jertfelor neamului, iată vii domnia ta şi “te repezi” din afară, protestând anapoda, fără ca evreimea să câştige ceva, din contră... De aceea închei cu o ultimă întrebare către domnia ta:
DE  CE NU NE LAŞI    NE LINIŞTIM  LA NOI ACASĂ? 

Un profesor octogenar de istorie          

vineri, 29 august 2014

Alexandru Melian - PANICA UNOR AVENTURIERI POLITICIPANICA  UNOR AVENTURIERI  POLITICI
Motto : Nu-i ierta Doamne, că știu ce fac !
        
Ajunși la putere nu datorită meritelor proprii, ci ne-meritelor, - sau mai bine zis nemerniciilor – unui președinte « jucător » de poker politic, întemeiat pe cacealma și trișerie, guvernanții de astăzi, în frunte cu șeful lor de clan și familie, se află într-o stare de panică foarte urât mirositoare. După ce-au ratat, - din incompetență și aroganță – suspendarea lui T. Băsescu, după ce s-au  făcut de toată rușinea în confruntările  de circari politici cu dușmanul personal, mereu învingător cu zâmbetul lui hăhăit, după ce au adus țara în criza din care tocmai începuse să iasă, după ce-au pus în practică toate matrapazlâcurile politice ale celor alungați de la putere, tocmai datorită unor asemenea matrapazlâcuri, după ce constată că justiția a trimis în pușcărie nu puține din figurile lor emblematice, - de la fostul prim ministru și președinte de partid, până la miniștrii corupți și baronii fărădelegii, toți susțnuți și propulsați  la morișca puterii de procurorul ajuns Prim ministru, grație doctoratului său de toată pomina,  după ce au digerat cu crampe eșecul unor proiecte precum Roșia Montana, gazele de șist, privatizarea Oltchim sau CFR Marfă, după ce au înmormântat o alianță conjuncturală  ce se născuse moartă, după ce au înghițit cu mândrie  victoria zdrobitoare de la alegerile euro-parlamentare (12% din cele peste 16 milioane de români cu drept de vot), după ce au ratat modificarea în interes propriu a Constituției, ….după atâtea eșcuri, - și nu sunt singurele – Victor Ponta, cu locotenentul  său, familia, prietenii și ceilalți complici sunt cuprinși de o asemenea panică în fața perspectivei de a pierde alegerile prezidențiale și mai ales de a trebui să răspundă pentru toate relele cu care au procopsit țara, în cei peste doi ani de când ieșirea oamenilor în stradă și traseismul de « curve politice » i-a adus la putere,  încât și-au pierdut orice busolă.
Ultima lor ispravă, ordonanța de urgență pentru 45 de zile care să permită primarilor și altor aleși locali să-și schimbe partidul, pe listele cărora au fost votați, fără a mai suporta consecințele legale ale unui asemenea gest ; adică pierderea mandatului dat de alegători. Numai cineva cuprins de o panică disperată poate îndrăzni asemenea abuz, asemenea viol al legii, al democrației , al bunului simț. Dacă ar gândi puțin V. Ponta și ai lui, - deși  a cere gândire celor care n-au decât apetit e o pretenție glumeață - și-ar da seama până la urmă că statutul de violatori este  sinucigaș. Că sunt surzi la vocile din propriul partid, că-i  doare în cot de opoziție, că massmediei, fiind « fascistoită », i se dă cu tifla, că societății civile nu i se mai dă nici o atenție (din păcate, ea însăși nu-și mai dă atenție), toate acestea fac parte din obișnuințele lor comportamentale. Dar să nu ții seama de mesajele venite dinspre SUA și Marea Britanie, - parteneri fața de care, nu o dată, V. Ponta și ai lui și-au manifestat obediența interesată – înseamnă  să te fi rătăcit cu totul. 
In mod firesc, se impune o întrebare : ce speră să câștige guvernanții cu o semenea măsură ?  Să presupunem, - chiar dacă nu prin absurd – că Parlamentul, iresponsabil și negustor, ca de atâtea ori , aprobă această murdară ordonanță de urgență, că opoziția nu e capabilă să mobilizeze forțe pentru a împiedeca un derapaj,  comis de ea însăși când era la putere, că nimeni nu sesizeză Curtea Constituțională sau că aceasta, sesizată sau nu, dă un verdict complice cu violatorii legii, că alegătorii, - ignorându-și  interesele vitale, din inconștiență, lehamite sau fripturism – îl aleg sau îi înlesnesc alegerea prin absenteism a lui Victor Ponta. Să presupunem toate acestea. Deci domnul procuror, doctor și președinte de partid se instalează confortabil pe fotoliul infectat de atâtea boli transmisibile de către fostul președinte. Desigur, el  nu are a se teme că va fi molipsit. Suferă de toate acele boli  și chiar mai mult. EI și ?!?!  Crede el însă că românii vor accepta la infinit alte Mării cu aceleași pălării ? Că Parlamentul va continua să fie un instrument al abuzurilor și nelegiuirilor sau un dormitor plușat de făcut sieste ?  Sau se visează un dictatoraș, - că tot rimează cu Victoraș - care să-și subordoneze toate instituțiile țării, sub deviza « statul sunt eu » ? Nu știu ce-o fi în mintea lui și a celor care-l cultivă, nu ca plantă, ci ca buruiană, dar el ar trebui să nu uite că popoarele se pot înșela de multe ori, dar nu întotdeauna, și că soarta dictatorilor și a celor care tâlhăresc  popoare nu e deloc de invidiat.

Alexandru  MELIAN.

 

miercuri, 23 iulie 2014

Statutul ţinutului maghiar în înteriorul RomânieiMarea prietenie se vede în spatele aparenţelor

Nota red. Mereu primim la redacţie articole privind acţiunile antiromâneşti ale UDMR, care inventează constant noi forme de resuscitare a unui închipuit Ţinut Secuiesc. Toate documentele istorice ale ţărilor civilizate ne spun că, de-a lungul timpului, n-a existat niciodată o Ungarie Mare ci un imperiu austriac timp de vreo 5 decenii care înghiţise Ungaria. Iar in vremea aceea, teritoriile unor state mai mici sau ţinuturi - centrale şi balcanice - se împărţeau între otomani şi austrieci sau între otomani şi ruşi. De la regatul maghiar medieval sub Sigismund, Ungaria ultimelor secole n-a câştigat niciodată teritorii decât scotocind şiretlicuri pe lângă alţi stăpâni. Aşa procedează şi astăzi, umblând cu vicleşug la slăbiciunile preşedinţilor României sau înaintând legi fantasmagorice în jalnicul Parlament al României care pentru o mână de voturi acceptă în frunte scuipatul unguresc. Ultimul articol primit de noi pe această temă este Statutul unui Stat în interiorul altui Stat. Publicăm şi primele opt articole (atâtea am primit, dar sunt suficiente pentru constatarea nebuniei!), începând cu preambulul trimiţătorului.  
------
Asta-i "pohta" ce-o pohtim
Iată proiectul de lege privind ”statutul special al Ținutului Secuiesc” pe care UDMR dorește să-l depună în Parlamentul României și prin care se înființează o mică Ungarie în mijlocul României. Prin această lege, UDMR dorește ca județele Harghita, Covasna și Mureș să intre într-o formulă organizatorică de tip statal care să fie guvernată de instituții paralele cu statul român, având drept de viață și de moarte asupra a tot ce mișși se întâmplă în cele trei județe. Legea UDMR propune însemne proprii ale unității autonome respective, bilingivsm (adică maghiara obligatorie), control deplin asupra școlilor, angajărilor, băncilor, pădurilor, resurselor, liniilor de transport, comuncațiilor, concesionărilor, alimentării cu energie electrică, dar și dreptul de a primi fonduri de la bugetul de stat al României pentru IMM-uri sau școli pe care însă autoritatea autonomă le folosește tot după bunul plac.
 
Asta-i ţara marinarului Băsescu
Limba maghiară se va preda obligatoriu în cele trei județe începând din clasa a doua pentru toată lumea. Unitatea autonomă teritorială propusă de UDMR are un președinte al Ținutului Secuiesc, cu sediul în Târgu Mureș, dar și un buletin oficial, buget propriu, dreptul de a emite legi în interiorul unității care nu pot fi atacate la Curtea Constituțională a României!

Atenție: ”Drumurile, autostrăzile, căile ferate şi apeductele de interes exclusiv regional care sunt determinate prin normele de aplicare a prezentului statut, fac parte din domeniul public al Ţinutului Secuiesc”. La fel și pădurile proprietate de stat din Ţinutul Secuiesc, minele, carierele de piatră şi exploataţii de turbă, imobilele statului din regiune și orice alte proprietăți ale statului vor deveni proprietateaȚinutului Secuiesc”.

Această unitate autonomă va avea dreptul la cel puțin doi europarlamentari din locurile României, dar și locuri în Parlamentul României, iar toate funcțiile publice, inclusiv judecătorii, vor fi ocupate în funcție de etnie, însă oricum toți cei care au funcții publice trebuie să cunoască obligatoriu limba maghiară.

Desigur că ”Limba maghiară, alături de limba română este considerată limbă oficială în Ţinutul Secuiesc”, iar ”toate aceste acte redactate, tipărite şi eliberate pe teritoriul Ţinutului Secuiesc vor fi recunoscute pe teritoriul întregii ţări ca acte oficiale”.

Dar UDMR este generos. Populația dintr-o unitate administrativă din zonă care nu dorește să facă parte din ”Ținutul Secuiesc”, poate solicita strămutarea într-un județ limtrof  în șase luni de la adoptarea legii.

Acest proiect este dovada supremă că UDMR lucrează împotriva statului român și că dorește secesiunea etnică. Proiectul de lege al UDMR nu mai este anti-Constituțional, reprezintă direct desființarea Constituției și ruperea a trei județe din România din teritoriul național, creând un stat-enclavă pe criterii etnice!
Vă primim la guvernare cu braţele deschise!


Iată textul primelor opt capitole:

Statut special al Ţinutului Secuiesc
Preambul
Având în vedere principiile constituţionale ale autonomiei locale, descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice;
Ţinând cont de angajamentele asumate de reprezentanţii poporului român de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 că „ fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său”;
Considerând că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic;
Conştient că dreptul cetăţenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi că la nivel local, judeţean, regional acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct prin existenţa autorităţilor administraţiei publice locale împuternicite cu responsabilităţi efective care să le permită o administraţie şi în acelaşi timp eficienţă ca urmare a apropierii de cetăţeni;
Pe baza prevederilor din Legea nr. 86/1945 privind statutul minorităţilor naţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1
În cadrul statului unitar şi indivizibil România, pe baza principiilor autonomiei locale garantate de Constituţie, ale principiilor Legii nr. 86/1945 şi al prezentului statut, judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, componente ale „Ţinutului Secuiesc”, primesc statut special.
Art. 2
În cadrul judeţelor „Ţinutului Secuiesc” egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa lor lingvistică sau etnică precum şi respectarea particularităţilor etnice şi culturale este garantată.
Art. 3
Forma şi condiţiile statutului special ale „Ţinutului Secuiesc” sunt cele prevăzute de prezentul statut. Fără a prejudicia dispoziţiile privind drapelul României şi stema ţării, judeţele componente precum şi „Ţinutul Secuiesc” au steagurile şi stemele proprii aprobate de consiliile judeţene şi după caz,  consiliul „Ţinutului Secuiesc”.
Capitolul II
Atribuţiile judeţelor
Art. 4
Judeţele au competenţe normative în completarea celor prevăzute în art. 91 al Legii nr. 215/2001 în următoarele materii:
a)      utilizarea toponimelor fără a prejudicia obligativitatea bilingvismului pe teritoriul Ţinutului Secuiesc;
b)      protejarea şi conservarea patrimoniului imaterial;
c)      organizarea micilor proprietăţi agricole;
d)     artizanat;
e)      exploatări miniere incluzând apele minerale şi termale, carierele de piatră şi exploatarea turbei;
f)       vânatul şi pescuitul;
g)      comunicaţiile şi transportul de interes judeţean incluzând reglementările tehnice de exploatare a instalaţiilor teleferice;
h)      turism şi industrie hotelieră cuprinzând reglementările privind funcţionarea ghidurilor şi a instructorilor de schi;
i)        agricultură, păduri şi corp forestier, patrimoniu zootehnic şi ihtiologic, institute fitopatologice, sindicate din cooperative agricole şi staţiuni de cercetare agricolă, servicii antigrindină, bonificaţii;
j)        înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor comunale şi judeţene pentru asistenţa muncitorilor şi în materie de angajare;
k)      comerţ;
l)        eliberare de certificate de atestare a calificărilor profesionale;
m)    constituirea şi funcţionarea comisiei judeţene de controlul muncii;
n)      dezvoltarea producţiei industriale;
o)      utilizarea apelor publice cu excepţia celor folosite pentru marele hidrocentrale;
p)      organizarea şi administrarea arhivelor judeţene.
Art. 5
(1)     Judeţele au posibilitatea de a adopta în completarea dispoziţiilor legale acte normative  în materie de investiţii şi angajare cu posibilitatea înfiinţării propriilor servicii în afara celor existente în cadrul ministerului muncii.
(2)     Agenţii comunitari de servicii de investiţii sunt aleşi pe baza normelor adoptate de organele statului, după consultarea preşedintelui consiliului judeţean sau al primarului interesat.
(3)     Cetăţenii rezidenţi în judeţele Ţinutului Secuiesc indiferent de apartenenţa lor la un grup etnic sau vechimea rezidenţei au prioritate la angajări pe teritoriul acestor judeţe.
Art. 6
(1)      Judeţele pot autoriza deschiderea şi transferul sucursalelor bancare sau agenţiilor de credit cu caracter local, judeţean şi regional, după avizul ministerului de finanţe.
(2)      Dreptul de a deschide sau transfera în judeţe de sucursale bancare sau agenţii de credit este acordat de ministerul de finanţe cu avizul judeţului respectiv.
(3)      Consiliul Judeţean numeşte preşedintele şi vicepreşedintele Casei de Economii şi Consemnaţii Judeţean cu avizul Ministerului de Finanţe.
Art. 7
(1) În cazul concesionării sau reînnoirii concesionării marilor exploataţii hidroelectrice, judeţul interesat are dreptul de a prezenta observaţiile şi contraargumentele sale în tot parcursul avizului definitiv al organelor competente.
 (2) Judeţele au dreptul de recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva deciziilor de concesionare şi de reînnoire a concesionării.
(3) Preşedintele Consiliului Judeţean interesat şi reprezentanţii lui sunt invitaţi să participe cu titlu consultativ la şedinţele în care sunt examinate măsurile prevăzute în primul alineat.
(4) Ministrul competent va adopta măsurile legate de activitatea CONEL în regiune doar după avizul judeţului interesat.
Art. 8
Pentru concesionarea marilor exploataţii hidroelectrice, concesionarii au obligaţia să furnizeze anual şi gratuit judeţelor din Ţinutul Secuiesc serviciilor publice şi unor categorii de utilizatori determinaţi de o hotărâre a Consiliului Judeţean în limita unei cote prevăzută de această hotărâre.
 Art. 9
(1)      Avizul judeţului este obligatoriu pentru concesionarea comunicaţiilor şi a transportului prin liniile care traversează teritoriul judeţului respectiv.
(2)      Avizului judeţului este obligatoriu şi pentru lucrările hidraulice. Autoritatea competentă la nivel naţional şi judeţul elaborează împreună anual un plan de coordonare a lucrărilor hidraulice.
(3)      Utilizarea apelor publice de către stat şi judeţ în cadrul competenţelor respective are loc pe baza unui plan general elaborat în consens de reprezentanţii autorităţii naţionale şi judeţene competente.
 Art. 10
(1)      Dacă normele generale privind dezvoltarea economică nu prevăd un sistem diferit de finanţare, Ministerul Economiei atribuie judeţelor Ţinutului Secuiesc cote părţi de credit anual înscris în bugetul de stat prevăzut pentru ajutorul acordat intreprinzătorilor mici şi mijlocii. Cotele părţi sunt determinate după avizul judeţului respectiv şi înscris în bugetul de stat. Creditele vor fi utilizate de comun acord între minister şi judeţ. În cazul în care guvernul intervine cu fonduri proprii pentru finanţarea în judeţele Ţinutului Secuiesc în scopul executării planului naţional de construcţii şcolare, aceste sume se pot folosi numai cu acordul judeţului respectiv.
(2)      Judeţele Ţinutului Secuiesc vor utiliza propriile fonduri destinate obiectivelor de asistenţă socio-culturală în proporţie directă cu ponderea fiecărui grup etnic şi ţinând cont de importanţa necesităţilor acestor grupuri cu excepţia cazurilor extraordinare care necesită intervenţii urgente.
Capitolul III
Atribuţiile regiunii
Art. 11
(1)   În acord cu prevederile alin (1) şi (2) din art. 11 a Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive prin efectul prezentei legi, formează asociaţia de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică „Ţinutul Secuiesc”  în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes regional, ori al furnizării în comun al unor servicii publice.
(2)   Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Art. 12
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Ţinutul Secuiesc” este condus de organul deliberativ „Consiliul Ţinutului Secuiesc”  compus din toţi membri consiliilor judeţene din cele trei judeţe şi de organul executiv, preşedinţia „Ţinutului Secuiesc” compus dintr-un preşedinte şi trei vicepreşedinţi, câte unul din fiecare judeţ.
Art. 13
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Ţinutul Secuiesc” are următoarele atribuţii:
a)      organizarea serviciilor intercomunitare (regionale) şi a personalului acestora;
b)      expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru lucrările de interes regional fără a prejudicia competenţele statului respectiv a judeţelor;
c)      organizarea unui Inspectorat Regional pentru Situaţii de Urgenţă;
d)     organizarea serviciului spitalicesc regional;
e)      dezvoltarea cooperativelor la nivel regional;
f)       asistenţă în lucrările publice realizate de alte organisme publice din teritoriul regiunii;
g)      organizarea instituţiilor publice de binefacere şi asistenţă socială de nivel regional.
Capitolul IV
Dispoziţii comune aplicabile  judeţelor şi „Ţinutului Secuiesc”
Art. 14
 (1) În limitele competenţelor prevăzute de prezentul statut, competenţele administrative care până la intrarea în vigoare a prezentei legi erau în atribuţia statului, sunt exercitate după caz de Ţinutul Secuiesc sau de judeţele acestuia.
 (2) Atribuţiile judeţelor corespunzătoare legii în vigoare rămân neschimbate dacă ele sunt compatibile cu prezentul statut.
(3) Statul poate delega printr-o lege organică alte atribuţii de administraţie pe care le deţine către Ţinutul Secuiesc, judeţele acestuia sau autorităţile publice locale.
(4) Toate structurile deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorităţi centrale care acoperă un teritoriu mai mare decât în judeţ vor avea competenţă pe numai şi pe întregul teritoriu al celor trei judeţe. Sediul acestor structuri deconcentrate se va afla în municipiul Târgu Mureş.
 (5) Delegările de competenţe administrative ale statului, chiar şi cele prevăzute în prezenta lege pot fi modificate sau revocate printr-o lege organică.
Art. 15
Prin lege organică pot fi atribuite şi alte competenţe „Ţinutului Secuiesc” sau judeţelor decât cele prevăzute în prezentul statut.
Art. 16
 În scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes regional, ori al furnizării în comun al unor servicii publice, judeţele pot delega din atribuţiile deliberative şi administrative ale lor către organele Ţinutului Secuiesc.
 Art. 17
(1) În judeţele Ţinutului Secuiesc învăţământul preuniversitar cu limba de predare română sau maghiară este asigurat de profesori care au limba maternă limba de predare. Predarea celeilaltei limbi se efectuatează de profesori a căror limbă maternă este acea limbă. Predarea acestei de-a doua limbi este obligatorie în şcolile primare începând cu clasa a doua.
(2)  Limba germană respectiv romani poate fi folosit la cererea părinţilor în învăţământul primar, gimnazial sau liceal în localităţile unde prezenţa comunităţii respective o face necesară. Dacă comunitatea vorbitorilor de limbă germană sau romani depăşeşte 20% din numărul total al locuitorilor şi în şcolile cu limbă de predare română sau maghiară se va preda şi limba germană sau romani, după caz.
(3) Înscrierea unui elev într-o şcoală având oricare limba de predare se realizează doar prin simpla solicitare a părintelor sau a reprezentantului legal al copilului. Împotriva refuzului de înscriere părintele sau tutorele legal se poate adresa instanţei de contencios administrativ competent.
(4)   În inspectoratele şcolare din judeţele Ţinutului Secuiesc ponderea inspectorilor şcolari va reprezenta ponderea comunităţilor române respectiv maghiare din judeţ şi toţi inspectorii trebuie să cunoască ambele limbi.
(5) Ministerul Învăţământului va numi în funcţii de conducere ale inspectoratelor din alineatul precedent câte o persoană pentru fiecare funcţie din trei propuse de reprezentanţii consiliilor de administraţie al şcolilor (consiliilor şcolare) fiecărui grup lingvistic.
(6) Pentru funcţiile de inspector pentru învăţământul în limbă germană sau romani, Ministerul Învăţământului va numi câte o persoană de pe o listă care cuprinde trei propuneri venite din partea reprezentanţilor consiliilor de administraţie al şcolilor (consiliului şcolar) comunităţii lingvistice respective.
 (7) Pentru coordonarea activităţii din instituţiile de învâţământ din judeţ, consiliile de administraţie a tuturor şcolilor fiecărui grup lingvistic vor alege un consiliu şcolar compus din 21 de persoane.
(8) Pe teritoriul Ţinutului Secuiesc pot fi create universităţi numai după avizul favorabil al regiunii respectiv al judeţului interesat.
Art. 18
(1) Preşedintele Consiliului Judeţean exercită atribuţia de autoritate de securitate publică prevăzută în legile speciale corespunzătoare în ceea ce priveşte activităţile industriale periculoase sau de material exploziv, construcţie publică, agenţii, imprimării, în ceea ce priveşte organizarea ambulanţei, a reglementărilor de muncă, a ceea ce priveşte bolile mentale de toxicomanie, respectiv protejarea minorilor.
(2) Pentru exercitarea acestor atribuţii preşedintele Consiliului Judeţean poate solicita ajutorul poliţiei naţionale sau a poliţiei locale.
Art. 19
Măsurile care se doresc a fi luate de organele de stat pe motiv de ordine publică având influenţa de a suspenda sau limita validitatea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean în materie de ordine publică pot fi luate numai după avizul preşedintelui Consiliului Judeţean competent.
Art. 20
În interesul asigurării legii şi a reglementărilor subsecvente, preşedintele Ţinutului Secuiesc şi preşedinţii consiliilor judeţene pot solicita ajutorul poliţiei naţionale sau celei locale.
Art. 21
Consiliul Ţinutului Secuiesc şi cele ale judeţelor pot adopta norme de sancţionare în ceea ce priveşte respectarea normelor adoptate de consiliile respective.
Capitolul V
Organele Ţinutului Secuiesc
                   Art. 22
Organele Ţinutului Secuiesc sunt: consiliul Ţinutului Secuiesc şi preşedinţia Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 23
Consiliul Ţinutului Secuiesc este compus din membri consiliilor judeţene ale judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş.
                   Art. 24
Consiliul Ţinutului Secuiesc exercită competenţele atribuite prin prezentul statut, de alte leg,  precum şi de către consiliile judeţene ale judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş.           
                   Art. 25
(1)               Activitatea consiliului Ţinutului Secuiesc se desfăşoară în trei sesiuni care se ţin alternativ în reşedinţele judeţelor componente.
(2)               Noul consiliu se reuneşte la 20 de zile de la validarea consiliilor judeţene nou alese din Ţinutul Secuiesc, la convocarea preşedintelui în exerciţiu al Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 26
Membrii consiliului Ţinutului Secuiesc reprezintă întreaga regiune.
                   Art. 27
 (1) Consiliul Ţinutului Secuiesc îşi alege preşedintele şi cei trei vicepreşedinţi.
 (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi pe o perioadă de doi ani.
(3) Dacă pe prima perioadă de doi ani este ales un preşedinte aparţinător comunităţii maghiare, atunci pentru cea de-a doua perioadă de doi ani va fi ales un preşedinte aparţinător comunităţii romăneşti. Cel puţin unul dintre vicepreşedinţii aleşi trebuie să aparţină altei comunităţi decât cel al preşedintelui.
 (4) În cazul demisiei, decesului sau pierderii mandatului, în locul preşedintelui sau a vicepreşedinţilor se organizează alegeri pentru perioada rămasă cu respectarea prevederilor alin (3).
 (5) Vicepreşedinţii ajută activitatea preşedinelui care va alege vicepreşedintele care îi ţine locul în caz de absenţă sau de împiedicare a activităţii.
                   Art. 28
                   Activitatea consiliului Ţinutului Secuiesc se desfăşoară pe baza regulamentului propriu, adoptat cu majoritatea absolută a membrilor acestuia.
                   Art. 29
 (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului Ţinutului Secuiesc pot fi revocaţi cu majoritatea voturilor membrilor acestuia în caz de activitate necorespunzătoare.
 (2) Consiliul Ţinutului Secuiesc trebuie convocat de urgenţă dacă cel puţin o treime din consilieri solicită revocarea preşedintelui.
 (3) Dacă nici preşedintele nici vicepreşedinţii consiliului Ţinutului Secuiesc nu convoacă în 15 zile de la depunerea solicitării de revocare şedinţa extraordinară al consiliului, acesta se convoacă de preşedintele Ţinutului Secuiesc.
 (4) Dacă nici preşedintele Ţinutului Secuiesc nu convoacă în 15 zile de la expirarea termenului prevăzut în alineatul precedent, şedinţa extraordinară a consiliului Ţinutului Secuiesc se convoacă de către prefectul care are competenţă în verificarea legalităţii actelor consiliului.
                   Art. 30
  În cazul dizolvării prevăzut în art. 44 se vor organiza în cel puţin 3 luni alegeri parţiale pentru consiliile judeţene.
                   Art. 31
Consiliul Ţinutului Secuiesc este convocat de preşedintele acestuia în sesiuni ordinare în prima săptămână a lunilor februarie, iunie, respectiv octombrie sau în sesiuni extraordinare la solicitarea preşedinţiei Ţinutului Secuiesc sau a unei pătrimi a consilierilor în funcţie, precum şi în cazurile prevăzute de prezentul statut.
                   Art. 32
                   În domeniile normative care nu sunt de competenţa consiliului Ţinutului Secuiesc dar care reprezintă interes special pentru acesta, consiliul poate elabora proiecte de acte normative. Acestea vor fi trimise de către preşedinte Guvernului României pentru a fi prezentate în Parlament.
                   Art. 33
 (1) Preşedinţia Ţinutului Secuiesc este exercitată de preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului.  
(2) Compunerea preşedinţiei Ţinutului Secuiesc trebuie să fie conformă cu proporţia grupurilor etnice reprezentate în consiliul regional.
 (3) Preşedintele alege unul dintre vicepreşedinţi care îl înlocuieşte în caz de urgenţă sau de împiedicare de exercitare a atribuţiilor sale.
                   Art. 34
 (1) Membrii preşedinţiei rămân în funcţie până la expirarea mandatului consiliului exercitând doar atribuţiile administrative curente până la numirea noii preşedinţii de către consiliul nou ales.
 (2) Membrii preşedinţiei aparţinători a unui consiliu judeţean dizolvat îşi exercită funcţia până la alegerea noului consiliu judeţean respectiv.
                   Art. 35
 Membrii preşedinţiei care nu îşi exercită corespunzător atribuţiile pot fi revocaţi de către consiliul Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 36
                   Dacă este necesară numirea unui nou preşedinte sau membru al preşedinţiei în urma decesului, demisiei sau a pierderii mandatului de către acesta, preşedintele, sau după caz, unul dintre vicepreşedinţi va convoca în 15 zile şedinţa extraordinară a consiliului.
                   Art. 37
 (1) Preşedintele Ţinutului Secuiesc reprezintă regiunea.
 (2) El participă la şedinţele guvernului la care sunt tratate probleme ce privesc Ţinutul Secuiesc. 
                   Art. 38
                   Preşedintele Ţinutului Secuiesc conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de nivel regional din Ţinutul Secuiesc.
                   Art. 39
                   Preşedintele regiunii repartizează parte dintre atribuţiile executive vicepreşedinţilor prin ordin publicat în buletinul oficial al Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 40
(1)   Preşedinţia Ţinutului Secuiesc este organul executiv al acestuia, având următoarele competenţe:
a)      elaborarea normelor de aplicare a actelor normative adoptate de consiliu;
b)      activitate administrativă în probleme de interes regional;
c)      administrarea patrimoniului Ţinutului Secuiesc, controlul gestiunii banilor publici de nivel regional, a serviciilor publice regionale, alte atribuţii ce îi sunt conferite de prezenta lege sau alte acte normative;
(2)   Sediul preşedinţiei Ţinutului Secuiesc este în municipiul Târgu Mureş.
                   Art. 41
Preşedinţia Ţinutului Secuiesc trebuie să fie consultată despre instituirea şi reglementarea serviciilor naţionale de comunicaţii şi transport în care este interesat direct.
Capitolul VI
Organele judeţene
                   Art. 42
(1)   Autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean este consiliul judeţean compus din consilierii judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile legii, precum şi din preşedintele consiliului judeţean ales prin vot direct.
(2)   Atribuţiile consiliului judeţean sunt cele prevăzute în art. 91 al Legii nr. 215/2001, precum şi cele prevăzute în prezentul Statut sau alte legi.
(3) Cu respectarea prevederilor constituţionale şi a principiilor de bază ale sistemului juridic din România, consiliul judeţean poate adopta cu majoritatea membrilor săi decizii în legătură cu forma şi structura de administrare a judeţului, raporturile dintre organele judeţene, organizarea de referendum judeţean.
(4) Normele juridice prevăzute în alineatul precedent pot fi supuse controlului constituţional în 30 de zile la solicitarea Guvernului.
 (5) Normele juridice prevăzute la alin (2) pot fi supuse unui referendum judeţean printr-o hotărâre specială a consiliului judeţean dacă în 3 luni de la publicarea acestuia un sfert din cetăţenii cu drept de vot din judeţ sau o treime din membri consiliului judeţean solicită acesta.
                   Art. 43
Consiliile judeţene din Ţinutul Secuiesc se aleg în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând totodată prezenţa ambelor comunităţi etnice.
                   Art. 44
(1)   Demisia majorităţii membrilor consiliului atrage dizolvarea acestuia şi organizarea a noi alegeri, având efect şi asupra conducerii executive al judeţului.
(2)   Consiliul judeţean poate fi dizolvat dacă din cauza imposibilităţii formării unei majorităţi devine nefuncţional.
                   Art. 45
În funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean este ales câte un reprezentant al comunităţii române şi maghiare.
                   Art. 46
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul.
                   Art. 47
                   Preşedintele consiliului judeţean are competenţele prevăzute de art. 104 a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. 
Capitolul VII
Adoptarea şi publicarea reglementărilor din Ţinutul Secuiesc
                   Art. 48
Proiectele de acte normative adoptate de consiliul Ţinutului Secuiesc sau consiliile judeţene sunt trimise către prefectul competent. Dacă în 30 de zile prefectul nu atacă norma în contencios administrativ, aceasta se publică şi intră în vigoare.
                   Art. 49
(1)   Dacă un proiect de act normativ poate atenta la egalitatea de drepturi dintre cetăţenii aparţinătoare diferitelor grupuri etnice sau menţinerii, protejării şi dezvoltării culturale şi de exprimare a identităţii etnice al acestor grupuri, majoritatea consilierilor aparţinători a unui grup etnic din consiliul Ţinutului Secuiesc sau consiliul judeţean pot solicita ca votul să aibă loc pe grupuri etnice.
(2)   Dacă votarea separată nu a fost acceptată sau propunerea de act normativ a fost adoptată împotriva votului a 2/3 a grupului etnic care a formulat solicitarea, majoritatea acestui grup poate solicita în 30 de zile Curţii Constituţionale controlul de constituţionalitate asupra normei respective.
                   Art. 50
Actele normative ale Ţinutului Secuiesc şi cele judeţene sunt publicate în buletinul oficial al Ţinutului Secuiesc în limba română şi în limba maghiară. Ele intră în vigoare la 7 zile de la publicare cu excepţia situaţiei în care norma prevede un alt termen. Câte un exemplar din buletinul oficial este trimis prefectului competent.
                   Art. 51
Legile, decretele şi hotărârile de guvern care interesează Ţinutul Secuiesc sunt publicate în limba maghiară în buletinul oficial al Ţinutului Secuiesc fără a prejudicia intrarea lor în vigoare.
Capitolul VIII
Colectivităţi locale
                   Art. 52
(1)                 În regulamentele de organizare şi funcţionare al instituţiilor publice locale vor fi prevăzute norme de reprezentare proporţională a grupelor etnice din localitatea respectivă în componenţa organelor instituţiilor respective.
(2)                 În comunele din regiunea Ţinutul Secuiesc fiecare comunitate etnică cu o pondere mai mare de 5% din locuitorii comunei respective are dreptul de a fi reprezentat în consiliul comunal.
Capitolul IX
Domeniul public şi patrimoniul Ţinutului Secuiesc şi a judeţelor acestuia
                   Art. 53
Drumurile, autostrăzile, căile ferate şi apeductele de interes exclusiv regional care sunt determinate prin normele de aplicare a prezentului statut, fac parte din domeniul public al Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 54
(1)   Pădurile proprietate de stat din Ţinutul Secuiesc, minele, carierele de piatră şi exploataţii de turbă a căror folosinţă este retrasă proprietarului de fond, edificiile destinate funcţionării unor servicii publice regionale precum şi mobilierul şi alte bunuri ale acestora constituie patrimoniul inalienabil al Ţinutului Secuiesc.
(2)   Imobilele din proprietatea statului situate în Ţinutul Secuiesc sunt transferate în patrimoniul regiunii.
(3)   Modalitatea transferului de bunuri ale statului prevăzut mai sus se reglementează prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4)   Bunurile imobile situate în Ţinutul Secuiesc care nu aparţin unei persoane, sau care nu revin de drept unei unităţi administrativ-teritoriale fac parte din patrimoniul Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 55
Judeţele, conform noilor reglementări pe teritoriul lor intră în posesia bunurilor şi drepturilor de natură imobiliară ale statului şi ale Ţinutului Secuiesc cu excepţia celor de interes militar a unor servicii cu caracter naţional sau de interes regional.
Capitolul X
Finanţele Ţinutului Secuiesc şi ale judeţelor acestuia
                   Art. 56
(1)   50% din impozitul pe transferul de proprietate a cotei părţi distribuite bugetului consolidat revine Ţinutului Secuiesc.
(2)   Taxa ipotecară colectată după bunurile situate pe teritoriul Ţinutului Secuiesc revine judeţului.
(3)   De asemenea revine Ţinutului Secuiesc cota parte provenită din colectarea taxelor fiscale din următoarele taxe fiscale colectate pe teritoriul regiunii:
a)      90% din impozitul pe succesiune şi donaţie;
b)      20% din taxa pe valoarea adăugată, exceptând cele provenite din import;
c)      1/3 din cota parte din impozitul pe venit ce revine bugetului consolidat;
d)     90% din venitul realizat de Loteria Română şi taxă pe jocuri de noroc;
e)      5% din taxa pe valoarea adăugată realizată din import, colectat pe teritoriul regional.
                   Art. 57
Revine judeţului taxa colectată de trezorerie pe consumul de energie electrică de pe teritoriul judeţului respectiv.
                   Art. 58
În cazul concesionării marilor exploatări hidroelectrice existente pe teritoriul judeţului, statul va ceda 90% din redevenţa anuală prevăzută de lege.
                   Art. 59
Judeţele pot impune impozite şi taxe pe activitate turistică.
                   Art. 60
Ţinutul Secuiesc şi judeţele au dreptul de a institui prin hotărâre ale consiliilor respective o proprie fiscalitate în conformitate cu sistemul fiscal naţional, în domeniul activităţii lor specifice.
                   Art. 61
(1)   Sunt atribuite judeţelor cote părţi din taxele fiscale colectate pe teritoriul lor după cum urmează:
a)      90% din dreptul de înregistrare şi timbre precum şi redevenţele din concesiunile statului;
b)      90% din acciza aplicată pe produsele de tutun vândute pe teritoriul judeţului;
c)      70% din taxa de valoare adăugată, exceptând cele din import;
d)     40% din taxa pe valoarea adăugată pe bunuri provenite din import, colectat pe teritoriul lor;
e)      90% din acciza aplicată produselor petroliere vândute în staţiile de benzină situate pe teritoriul lor;
f)       90% din toate alte taxe directe sau indirecte colectate de trezorerie, cu excepţia taxelor locale sau ce revin regiunii ori altor instituţii publice;
(2)   Valoarea cotelor părţi sus menţionate include şi veniturile care revin judeţului şi care sunt realizate conform dispoziţiilor legale ori administrative de birouri/puncte de lucru care nu se află pe teritoriul judeţului.
                   Art. 62
(1)   Pentru a adapta finanţele judeţelor autonome la obiectivele vizate şi exercitarea atribuţiilor lor se vor atribui fiecărui dintre ele o cotă parte care nu va depăşi 40% din taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor şi care au fost colectate pe teritoriul Ţinutului Secuiesc.
(2)   Această sumă va fi împărţită între judeţe astfel:
a)      Covasna – 20%
b)      Harghita – 30%
c)      Mureş – 50%
(3)   Atribuirea sumelor se va realiza fără a afecta sumele destinate unor obiective specifice sau a prejudicia dispoziţiile articolului 15 al prezentului Statut ori normele de aplicare ale acestuia.
                        Art. 63
(1)   Pentru a putea face faţă exigenţelor bilingvismului, judeţele Ţinutului Secuiesc pot atribui cote părţi suplimentare anumitor comune.
(2)   Pentru a asigura finanţarea activităţilor comunelor prevăzute de lege, consiliile judeţene din Ţinutul Secuiesc vor atribui mijloace financiare adecvate comunelor determinate de comun acord de către preşedintele consiliului judeţean şi reprezentanţii comunelor interesate.
                   Art. 64
(1)   Ţinutul Secuiesc şi judeţele autonome contribuie la controlul fiscal al impozitelor pe venit al persoanelor cu domiciliul fiscal pe teritoriul lor.
(2)   În acest scop, înainte de 31 decembrie a anului precedent controlului fiscal, preţedinşia Ţinutului Secuiesc  şi consiliile judeţene pot semnala serviciilor financiare ale statului din regiune şi din judeţe date, fapte şi elemente esenţiale pentru a stabili o bază de impozitare mai corectă, furnizând toată documentele necesare stabilirii de dovezi.
(3)   Serviciile financiare ale statului din regiune şi din judeţe sunt obligate să comunice preşedinţiei Ţinutului Secuiesc sau, după caz, consiliului judeţean măsurile adoptate pe baza informaţiilor primite.
                   Art. 65
                   Ţinutul Secuiesc judeţele autonome şi unităţile administrative locale au buget propriu pe exerciţiul financiar al unui an calendaristic.
                   Art. 66
(1)   Proiectul de buget înaintat de preşedintele Ţinutului Secuiesc sau de preşedintele consiliului judeţean se adoptă prin hotărârea consiliului Ţinutului Secuiesc sau, după caz, al celui judeţean.
(2)   Diferitele capitole ale acestor bugete sunt adoptate cu majoritatea voturilor fiecărui grup etnic.
(3)   Capitolele de buget care nu au primit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptate vor fi supuse, în trei zile dezbaterii unei comisii compuse din patru consilieri aleşi de consiliu pe întregul mandat al acestuia, în care fiecare comunitate are câte doi membri propuşi de comunitatea respectivă.
(4)   Comisia va adopta un raport în 15 zile cu majoritatea voturilor membrilor comisiei fără ca un membru să aibă un vot decident (decisiv).
(5)   Dacă în cadrul comisiei nici o propunere nu a obţinut majoritatea necesară adoptării, preşedintele consiliului Ţinutului Secuiesc sau, după caz, judeţean va trimite în 8 zile proiectul de buget şi toate actele necesare curţii de apel, respectiv tribunalului competent pentru a decide în 30 de zile asupra sumelor prevăzute în capitolele neadaptate.
(6)   Procedura de mai sus nu se aplică în cazul capitolelor de venit, a celor care privesc cheltuielile de investiţii înscrise pe baza dispoziţiilor specifice prevăzute de lege pentru exerciţiul financiar respectiv şi capitolelor necesare funcţionării normale ale organelor şi birourilor instituţiei respective.
(7)   Deciziile prevăzute în alineatele (4) şi (5) nu pot fi atacate la Curtea Constituţională.
(8)   Doar pentru articolele acceptate pe baza procedurii prevăzute în alineatele precedente, hotărârea de adoptare a bugetului poate fi contestată în justiţie de către guvern, dar numai pentru încălcarea prevederilor constituţionale şi ale prezentului statut.
(9)   Pentru adoptarea bugetului şi a execuţiei financiare al regiunii este nevoie de votul majorităţii consilierilor din fiecare judeţ.
             Art. 67
(1)   Chiar dacă schimbul de produse cu străinătatea poate fi limitată şi se autorizează de organele competente ale statului, Ţinutul Secuiesc are dreptul de a autoriza astfel de activităţi între limitele fixate de comun acord cu guvernul.
(2)   În cazul în care schimbul de produse cu străinătatea are la bază contingente care au consecinţe asupra economiei Ţinutului Secuiesc, cota parte din contingentul exportat sau importat trebuie să fie fixat de comun acord între guvern şi preşedinţia Ţinutului Secuiesc.
                   Art. 68
(1)   Dispoziţiile adoptate la nivel naţional în ceea ce priveşte controlul valutar sunt aplicabile şi Ţinutului Secuiesc.
(2)   Statul pune la dispoziţia Ţinutului Secuiesc pentru acoperirea necesarului importurilor regiunii o cotă parte de valută din diferenţa pozitivă dintre valuta realizată din export şi cea folosită pentru import.
Capitolul XI
Raporturile dintre stat, Ţinutul Secuiesc şi judeţe
                   Art. 69
(1)   În fiecare judeţ este numit un prefect.
(2)   Atribuţiile prefectului:
a)      Coordonează în conformitate cu directivele primite de la Guvern exercitarea atribuţiilor statului în judeţ şi supraveghează bunul mers al serviciilor respective cu excepţia administrării justiţiei, a apărării şi a căilor ferate, precum şi atribuţiile care revin preşedinţiei Ţinutului Secuiesc;
b)      Supraveghează exercitarea de către judeţ şi alte instituţii publice locale a funcţiilor delegate către ele de către stat şi comunică observaţiile eventuale preşedintelui consiliului judeţean;
(3)   Controlul de legalitate ale actelor adoptate de consiliul Ţinutului Secuiesc se face în 30 de zile de către prefectul judeţului în care a avut loc şedinţa consiliului.
(4)   Controlul de legalitate ale actelor administrative ale preşedinţiei Ţintului Secuiesc se exercită de prefectul judeţului Mureş.
                   Art. 70
(1)   În privinţa menţinerii ordinii publice prefectul răspunde în faţa ministerului de interne.
(2)   În acest scop el poate folosi forţele poliţiei statului şi ale jandarmeriei şi alte forţe armate cu respectarea prevederilor normelor legale de ordine publică şi securitate naţională.
(3)   Atribuţiile ministerului de interne acordate de legea în vigoare nu pot fi schimbate.
                   Art. 71
(1)   În judeţele Ţinutului Secuiesc se instituie funcţii civile distincte pentru cariera funcţionarului public din administraţia de stat sau judeţană. Aceste funcţii sunt determinate pe baza organigramelor serviciilor respective şi care se întocmesc în scopul unor măsuri adecvate pentru a garanta existenţa personalului necesar.
(2)   Prevederile alineatului precedent nu se aplică pentru direcţiile administraţiei de interne a personalului de securitate publică şi nici personalului administrativ din Ministerul de Apărare.
(3)   Posturile prevăzute în alineatul (1) considerate a fi de carieră sunt rezervate cetăţenilor aparţinătoare fiecărui grup etnic ţinând cont de compoziţia etnică a judeţului rezultată din ultimul recensământ.
(4)   Atribuirea posturilor rezervate cetăţenilor aparţinători comunităţilor etnice din judeţ până la nivelul prevăzut de alineatul precedent se va face treptat odată cu vacantarea posturilor.
(5)   Stabilirea persoanelor pe funcţiile prevăzute în alineatul (1) este garantat cu excepţia persoanelor care îndeplinesc o funcţie pentru îndeplinirea căreia este nevoie de perfecţionare continuă.
(6)   Dispoziţiile articolelor precedente sunt aplicabile şi personalului din judecătorii, tribunale şi curţi de apel, respectiv a celor din parchetele de pe lângă acestea.
                   Art. 72
(1)   Ţinutul Secuiesc are dreptul de a fi reprezentat în Parlamentul European respectiv Parlamentul României având totodată dreptul ca pe baza deciziei consiliului regional să înfiinţeze şi să finanţeze reprezentanţe pe lângă instituţiile Uniunii Europene.
(2)   În acord cu prevederile alineatului precedent şi principiul constituţional al reprezentativităţii în delegaţia României la Parlamentul European cel puţin 2 locuri vor fi asigurate Ţinutului Secuiesc. Pentru aceste 2 locuri alegerile în Parlamentul European se vor organiza în acelaşi timp cu cel de pe raza întregului teritoriu al ţării, dar separat cu participarea rezidenţilor Ţinutului Secuiesc.
(3)   În organismele Uniunii Europene de reprezentare a autorităţilor publice locale delegaţia României va avea o prezenţă proporţională a Ţinutului Secuiesc, dar nu mai puţin de o persoană.
Capitolul XII
Organele judiciare
                   Art. 73
(1)   În Ţinutul Secuiesc se înfiinţează o curte de apel cu reşedinţa în municipiul Târgu Mureş prin reorganizarea curţilor de apel Târgu Mureş şi Braşov.
(2)   Prin reorganizarea prevăzută în alineatul (1), competenţa Curţii de Apel Târgu Mureş se extinde şi asupra judeţului Covasna, care nu va mai aparţine de competenţa Curţii de Apel Braşov. 
                   Art. 74
(1)   Jumătate dintre magistraţii de la Curtea de Apel Târgu Mureş respectiv tribunalele judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş şi a judecătoriilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Târgu Mureş, Sângerorgiu de Pădure trebuie să aparţină comunităţii româneşti, iar cealaltă jumătate comunităţii maghiare.
(2)   Cel puţin 20% dintre magistraţii judecătoriilor Topliţa, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Luduş trebuie să aparţină comunităţii maghiare.
(3)   Procentele prevăzute în alineatele precedente se vor realiza treptat odată cu vacantarea posturilor de magistraţi.
(4)   Preşedinţia instanţelor este asigurată alternativ pe o perioadă de 2 ani de reprezentanţii judecătorilor celor două comunităţi. Preşedinţii sunt numiţi de către preşedintele ţării la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
                   Art. 75
 Un judecător ales dintre judecătorii aparţinători comunităţii maghiare din regiunea Ţinutul Secuiesc va face parte din Consiliul Superior al Magistraturii şi va participa la judecarea tuturor cauzelor care privesc această regiune.
                   Art. 76
Preşedintele Ţinutului Secuiesc prin delegarea de competenţă de către preşedintele ţării cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea judiciară va numi, destitui, revoca mediatorii din regiune.
                   Art. 77
Actele administrative ale instituţiilor şi organelor administraţiei publice cu sediul în Ţinutul Secuiesc care ating principiile de egalitate dintre cetăţenii aparţinători diferitelor grupuri etnice pot fi contestate în faţa secţiei contenciosului administrativ de pe lângă curtea de apel de către consiliul Ţinutului Secuiesc sau cel judeţean, iar în cazul măsurilor luate de comune în faţa tribunalelor judeţene de către consiliul comunal (consiliul consilierilor comunal din judeţ) dacă prejudiciul este recunoscut de majoritatea grupului etnic al consiliului care se simte lezat.
Capitolul XIII
Controlul exercitat de Curtea Constituţională
Art. 78
(1)   Fără a prejudicia dispoziţiile prezentului statut, actele normative de ordin general ale consiliului Ţinutului Secuiesc sau ale judeţelor pot fi contestate în faţa Curţii Constituţionale pentru încălcarea prevederilor Constituţiei sau a prezentului statut ori a principiului de egalitate între grupurile etnice.
(2)   Dreptul de contestare este al Guvernului.
(3)   Actul normativ general al Ţinutului Secuiesc mai poate fi contestat de către un consiliu judeţean al regiunii, iar actele normative generale ale judeţului pot fi contestate de consiliul Ţinutului Secuiesc sau de un alt consiliu judeţean din regiune.
Art. 79
(1)   Legile, ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului pot fi contestate de către preşedintele Ţinutului Secuiesc sau preşedintele consiliului judeţean după dezbatere în consiliul respectiv pentru încălcarea prevederilor din prezentul statut sau a principiului de protecţie al minorităţilor etnice. Contestaţia va fi trimisă Avocatului Poporului care este obligat să sesizeze Curtea Constituţională.
(2)   Dacă statul împietează printr-unul din actele sale asupra domeniului de competenţă atribuit prin prezentul statut Ţinutului Secuiesc sau judeţelor acestuia, regiunea sau judeţul interesat poate solicita Curţii Constituţionale soluţionarea conflictului de competenţă.
(3)   Solicitarea este înaintată de preşedintele Ţinutului Secuiesc sau al consiliului judeţean.
Capitolul XIV
...
Contaţi de dragostea mea!