duminică, 15 septembrie 2013

Vasile Zărnescu - Denigrarea Romaniei în Daily MailDenigrarea Romaniei în Daily Mail
Domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României,
Domnului Radu STROE, Ministrul Afacerilor Interne
- Scrisoare deschisă -
În publicaţia britanică Daily Mail a apărut o compilaţie de reportaj, în 10 martie 2013, cu titlul „In Dilga, Rural Roma Struggle For A Better Life“, despre unii ţigani din România, iar ziarul Adevărul, din 13 martie a.c., a făcut un rezumat cu titlul: «„Daily Mail“, reportaj despre romii din Dâlga care „plănuiesc să se mute în Marea Britanie», pe care vi-l anexez în xerocopie şi pe care secretariatul dvs. îl poate accesa de la adresa: http://adevarul.ro/news/eveniment/daily-mail-reportaj-despre-romii-dalga-planuiescsa-mute-marea-britanie-1_513fbd8100f5182b85fe44f3/index.html
În acest rezumat se vorbeşte despre cîţiva ţigani locuitori ai satului „Dâlga“. Deşi nu se fac alte precizări pentru localizarea geografică a acestui sat, ar putea fi vorba de satul Dâlga Gară, din comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, fiindcă altă localitate nu mai este consemnată pe harta ţării cu acest nume (vedeţi aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2lga-Gar%C4%83,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i). Mai există satul Dâlga Nouă, lipit de Dâlga Gară, situat la N-E de acesta, dar în care nu locuiesc ţigani; mai mult, nici nu li se permite intrarea în sat, căci au fost ameninţaţi că dacă intră vreunul în sat, îl spînzură de primul pom întîlnit.
Eu am locuit în Dâlga Gară pînă în 1968, cînd am plecat la Bucureşti, la facultate. Tatăl meu, Ion Zărnescu, locuieşte în Dâlga Gară din 1949, cînd a fost împroprietărit cu loc de casă în Dâlga Gară şi cu cîteva hectare de teren arabil, drept recompensă pentru că luptase pe Frontul de Vest în Al Doilea Război Mondial. Tatăl meu a fost primul preşedinte al c.a.p.-ului înfiinţat în Dâlga Gară şi îşi aminteşte şi acum, la 90 de ani – după cum îmi amintesc şi eu, din ceea ce ştiam atunci –, că nici un ţigan nu a avut pămînt în proprietate cînd a intrat în c.a.p. Erau doar cîteva familii de ţigani, săraci-lipiţi, cum se spune, şi nu făceau linguri şi alte produse din lemn, cum pretinde ziarul britanic, fiindcă nu aveau nici cu ce să-şi cumpere unelte sau lemne.
În consecinţă, este absolut falsă afirmaţia din Daily Mail despre acel „Costel“ („Costel“ şi mai cum?!, care-i adresa lui?!), cum că „succesul lui se datorează deciziei de a nu vinde cele zece hectare de teren pe care le-a primit în urma prăbuşirii comunismului, în 1989“: „Costel attributes their success to his decision not to sell the ten hectares of land restituted to him after the fall of the Romanian communist government in 1989“ (vedeţi aici:

Nu avea cum să primească zece hectare de pămînt, de vreme ce nici un ţigan nu avusese măcar o „palmă de teren“ cu care să intre în c.a.p.! Presupun – cu deplin temei – că la fel de false sunt şi toate celelalte afirmaţii despre toţi ţiganii pretinşi locuitori ai satului „Dilga“ menţionaţi de Daily Mail. De exemplu, vorbeşte despre o anume Aneta Enache, dar la ea se fac referiri şi în alte articole din Daily Mail (vedeţi articolul „In Dilga, Rural Roma Struggle For A Better Life“, accesibil aici:
http://www.google.com/hostednews/getty/article/ALeqM5ilw7uBK4r6BWM91Bs1zy4VdYA4aA?docId=163546315&hl=en, şi în articolul „Life in a Roma village“, accesibil aici: http://www.cbsnews.com/2300-202_162-10016106-9.html), din care s-au compilat informaţiile din materialul publicat de Adevărul.
La fel minte Daily Mail şi cînd spune că „în sat nu există apă potabilă“: fiecare sătean are în curte o fîntînă cu „apă potabilă“. Şi, în alte secvenţe ale reportajului, Daily Mail chiar arată cum ţiganii au sau îşi fac fîntîni în curte. La fel minte Daily Mail şi cînd spune că ţiganii trăiesc în mizerie: în urma „vizitelor“ lor în Europa Occidentală, ţiganii din Dâlga Gară şi-au făcut case mai arătoase decît ale românilor şi, în plus, unii ţigani au la poartă mai multe autoturisme de marcă! Cei care nu au plecat la furat în Occident jefuiesc locuinţele şi gospodăriile românilor: tot satul trăieşte sub teroarea ţiganilor, din cauza lipsei de rol activ sau chiar a protecţiei pe care le-o acordă ţiganilor hoţi poliţişti corupţi din comună.
Întrucît intenţionez să redactez un articol în care să demontez minciunile denigratoare la adresa României, publicate de Daily Mail, vă rog să vă documentaţi şi să-mi trimiteţi următoarele informaţii:
1) dacă există în localitate persoanele despre care se face menţiune în materialul din Adevărul, dar şi în alte secvenţe din reportajul din Daily Mail, precum aici:
2) dacă a lucrat acolo unde se vorbeşte în reportajul-făcătură din Daily Mail şi unde lucrează acum fiecare;
3) care este numele complet al acelui „Costel“, adresa lui, vîrsta, averea avută în c.a.p.-ul din Dâlga Gară – eu afirm că nu a avut nimic – şi cum şi-a dobândit cele zece hectare de teren actuale;
4) care-i adresa locului din fotografia publicată în Adevărul, preluată din Daily Mail (cf. http://www.zimbio.com/pictures/SxWRk32h6py/Dilga+Rural+Roma+Struggle+Better+Life/gaoPNKsjbJS);
5) cîţi ţigani – ca număr de indivizi şi ca număr de familii – erau în Dâlga Gară în 1989 şi cîţi (cîte) sunt acum;
6) care sunt locurile de muncă ale tuturor ţiganilor valizi din Dâlga Gară;
7) care sunt sursele lor de venit.
Solicit aceste informaţii în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. După ce vă voi depune la registratură această „Scrisoare deschisă“, o voi publica. După ce-mi comunicaţi mie informaţiile cerute, să trimiteţi „Scrisoarea deschisă“ şi informaţiile respective şi d-lui ministru de Externe, Titus Corlăţean, pentru ca, împreună cu ambasadele noastre din ţările în care se spune că ar fi fost aceşti ţigani, să elaboreze alte materiale de contracarare a denigrării ţării.
12 septembrie 2013
Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu,
redactor şef al revistei SANTINELA,
membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Vă rog să îmi trimiteţi răspunsul pe adresa: (…)
P.S. Am depus prezenta „Scrisoare deschisă“ la registratura Guvernului cu nr. 2023/12 septembrie 2013, iar la registratura Ministerului Afacerilor Interne cu nr. 39283/12 septembrie 2013.